Start

Industriella informations- och styrsystem

Samhällsviktiga verksamheter är beroende av industriella informations- och styrsystem (ICS). Om dessa skulle manipuleras eller sluta fungera kan konsekvenserna i samhället bli stora. För att öka säkerheten, exempelvis genom medvetandehöjande åtgärder, krävs mer kunskap om hur systemen planeras, upphandlas, underhålls, kommunicerar med varandra och vem som har organisatoriskt ansvar för dem.

Verksamheten bedrivs inom ramen för Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3).länk till annan webbplats Centrumets uppgift är att bygga upp och bibehålla en hög statlig kompetens inom ICS-området. Arbetet utförs i form av studier och experiment.

 

På enheten Samhällets säkerhet studerar vi hur ICS används inom exempelvis energiförsörjning, transporter, processindustri och fastighetsautomation. Vi har också belyst ICS-området ur andra säkerhetsrelaterade aspekter, såsom hur systemens åldrande hanteras, hur standarder, regelverk och krav påverkar säkerhetsarbetet, samt vilka modeller som kan användas för att analysera beroendet mellan ICS och samhällsviktiga verksamheter.


Experimentverksamheten bedrivs huvudsakligen på avdelningen Ledningssystem, enheten för Informationssäkerhet och IT-arkitektur. Experimenten är ofta intimt kopplade till studieverksamheten och kan röra verifiering och utvärdering av olika tekniska lösningar eller metoder för att hantera incidenter och skadlig kod.

 

Nedan presenteras några av de senaste årens publikationer från Försvarsanalys. Övriga publikationer återfinns på www.foi.se/ncs3länk till annan webbplats.

 

Standardserie ISA/IEC 62443: Användning och erfarenheter bland svenska ICS-aktörerlänk till annan webbplats
Författare: Vidar Hedtjärn Swaling, Christoffer Wedebrand, Ann-Sofie Stenerus
Utgivningsår: 2018
Rapportnummer: FOI-R--4601--SE


IoT-relaterade risker och strategier: Risker relaterade till Internet of Things (IoT) och vad myndigheter kan göra för att motverka demlänk till annan webbplats
Författare: Vidar Hedtjärn Swaling
Utgivningsår: 2018
Rapportnummer: FOI-R--4591—SE


Effekten av kurser inom ICS-säkerhetlänk till annan webbplats
Författare: Ann-Sofie Stenerus, Camilla Tran
Utgivningsår: 2017
Rapportnummer: FOI-R--4433--SE


Översikt över arbetet med cyberfysiska system på kommunal nivålänk till annan webbplats
Författare: Fredrik Malmberg Andersson, Ann-Sofie Stenérus Dover
Utgivningsår: 2016
Rapportnummer: FOI-R--4370--SE


Funktioner och IT inom kommunal fastighetsautomationlänk till annan webbplats
Författare: Hannes Holm, Karin Mossberg Sonnek
Utgivningsår: 2016
Rapportnummer: FOI-R--4308—SE


Gammalt är inte äldst: En studie om synen på, och hanteringen av, åldrande inom området industriella informations- och styrsystemlänk till annan webbplats
Författare: Vidar Hedtjärn Swaling, Fredrik Malmberg Andersson, Jonas Clausen Mork
Utgivningsår: 2016
Rapportnummer: FOI-R--4292—SE


Beroenden till industriella informations- och styrsystemlänk till annan webbplats
Författare: Vidar Hedtjärn Swaling, Karin Mossberg Sonnek
Utgivningsår: 2016
Rapportnummer: FOI-R--4280--SE


Regelverk och krav inom området industriella informations- och styrsystem. En uppdatering.länk till annan webbplats
Författare: Karin Mossberg Sonnek, Fredrik Lindgren
Utgivningsår: 2016
Rapportnummer: FOI-R--4197--SE


Informations- och styrsystem inom spårbunden trafik. En kartläggninglänk till annan webbplats
Författare: Karin Mossberg Sonnek, Hannes Holm, Johan Lindgren, Fredrik Lindgren, Erik Westring
Utgivningsår: 2015
Rapportnummer: FOI-R--4029—SE