Start

Industriella informations- och styrsystem

Samhällsviktiga verksamheter är beroende av industriella informations- och styrsystem. Skulle dessa manipuleras eller sluta fungera kan konsekvenserna i samhället bli stora. För att öka säkerheten, exempelvis genom medvetandehöjande åtgärder, krävs mer kunskap om hur systemen planeras, upphandlas, underhålls, kommunicerar med varandra och vem som har organisatoriskt ansvar för dem.

Inom ramen för samhällets säkerhet genomför vi bland annat studier av hur informations- och styrsystem används inom olika sektorer, exempelvis spårbunden trafik och fastighetsautomation. Vi har också belyst området ur olika aspekter, som vilka regelverk och krav som påverkar säkerhetsarbetet inom olika sektorer och vilka analysmodeller som kan användas för att analysera beroendet mellan samhällsviktiga verksamheter och informations- och styrsystem. Verksamheten bedrivs inom ramen för Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3).

 

Centrumets uppgift är att bygga upp och bibehålla en hög statlig kompetens inom området, vilket sker genom studier och experiment. Exempel på studier kan vara sektorspecifika studier riktade mot dricksvattenproduktion eller spårbunden transport. Vidare genomförs också tekniska studier och experiment där olika tekniska lösningar eller metoder verifieras eller utvärderas. Andra exempel inkluderar studier av incidenter och skadlig kod såsom Stuxnet.

 

Aktuella publikationer inom området.

 

Titel: NCS3 - informations- och styrsystem inom spårbunden trafik. En kartläggning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Författare: Karin Mossberg Sonnek, Hannes Holm, Johan Lindgren, Fredrik Lindgren, Erik Westring

Utgivningsår: 2015

Rapportnummer: (FOI-R--4029--SE)


Titel:
NCS3 - Industriella informations- och styrsystem inom fastighetsautomation - en förstudielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Författare: Karin Mossberg Sonnek, Fredrik Lindgren

Utgivningsår: 2015

Rapportnummer: FOI-R--4206--SE


Titel:
NCS3 - Regelverk och krav inom området industriella informations- och styrsystem. En uppdatering.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Författare: Karin Mossberg Sonnek, Fredrik Lindgren

Utgivningsår: 2015

Rapportnummer: (FOI-R--4197--SE)