Start

Krisberedskap

Vi har lång erfarenhet av området och en vana att direkt stödja olika samhällsaktörer i deras arbete. FOI är en kompetens för Sveriges alla krisberedskapsaktörer och vi skapar nytta åt hela samhället.

 

Vi kan krisberedskapssystemet - hur det är uppbyggt, hur det fungerar före, under och efter en händelse samt hur det styrs och följs upp. Vi arbetar t ex med risk- och sårbarhetsanalyser, hotvärderingar, förmågebedömningar, former för styrning och uppföljning av krisberedskapen, utvärdering av övningar och hur människor agerar i kriser. Vi har erfarenhet av att arbeta med krisberedskapen på olika nivåer, från lokal till internationell, och inom olika infrastruktursystem.