Ledning och kommunikation

Inom detta område bedrivs forskning och utveckling om ledning och kommunikation vid insatser vid olyckor, kriser och extra ordinära händelser.

Områdets forskning och utveckling spänner över ett brett område såsom metod- och teknikutveckling, fältstudier, utbildning samt teoretisk och experimentell forskning. Här finns forskargrupper som fokuserar exempelvis på robusta kommunikationsplattformar och sambandssystem, kontrollrum och ledningsplatser, kriskommunikation och sociala medier, samt förmåge- och ledningssystemutveckling.