Läs mer

Metod-och utredningsstöd

Metod- och beslutsstöd i form av studier, analyser och direktstöd inom bland annat militärstrategisk ledning och strategisk förändring, förmågeutveckling, värdering av förband och system, stöd till övningar samt resurseffektivitet.

Kontaktpersoner

Christian Ifvarsson

Enhetschef

Cecilia Dahlgren

Enhetschef

Malek Khan

Enhetschef