Metod-och utredningsstöd

Metod- och beslutsstöd i form av studier, analyser och direktstöd inom bland annat militärstrategisk ledning och strategisk förändring, förmågeutveckling, värdering av förband och system, stöd till övningar samt resurseffektivitet.

Kontaktpersoner

Christian Ifvarsson

Enhetschef

Cecilia Dahlgren

Enhetschef

Mårten Sundmark

Enhetschef

Göran Bergström

Enhetschef