Läs mer
Start

FOI:s experter ger stöd vid stora beslut

Operationsanalytiker Camilla Andersson är en av experterna vid FOI som arbetar med att hitta metoder för att skapa så bra beslutsunderlag som möjligt för sina uppdragsgivare från utveckling till implementering.

Camilla Anderssons största kund, Försvarsmakten, använder hennes kunskaper när den vill värdera viktiga faktorer inför stora beslut – som viktiga inköp, hur man använda ny teknik eller hur man får ut störst nytta av ett förband. En viktig del i det jobbet är att ge rätt vikt åt olika urvalsfaktorer.

- Man måste veta hur uppdragsgivaren värderar olika egenskaper för att ge ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det lär man sig genom att jobba nära kunden och att ha en översiktlig förståelse för verksamheten.

Men lika viktigt som att köpa rätt grejer eller ta fram bra metoder är det att se till att de används på ett optimalt sätt. Därför är hennes mål att få vara med i alla faser för att även kunna värdera implementeringen, framförallt av nya metoder.

– Det är betydligt svårare att implementera en ny metod än en ny teknik. En metod är svår att formalisera och det finns inga handböcker. Istället handlar det om att skapa engagemang och bra utbildningar.

Ett av hennes bästa arbetsverktyg är scenarion och spel.
- Det är en kreativ metod som kräver att folk deltar och interagerar, och som ger en bra bild om någonting fungerar i en verklig situation.

Det är bredden i FOI:s organisation som gör myndigheten till en attraktiv samarbetspartner, enligt Camilla Andersson.

– Det finns väldigt mycket kunskap på FOI. Jag har jobbat med många tekniska frågor, och jag har ett stort nätverk av vända mig till. Vi är också duktiga på att jobba nära kunderna.

Hon ser många potentiella kunder för sin och sina kollegors kompetens inom operationsanalys.

– Men framförallt är det större organisationer inom myndighetsvärlden som arbetar med komplexa beslut och som behöver hjälp med att analysera frågor utifrån många aspekter, inte bara ekonomi. För det finns ett stort behov av analyser som gör det möjligt att tydligt spåra vilka grunder och fakta som ligger bakom ett beslut.

Camilla Andersson är uppväxt i Åkersberga. Hon har en magisterexamen i fysik vid Stockholms universitet och en master of science från University of Strathclyde i Glasgow. Hon har arbetet på FOI sedan 1997.

– Jag ville bli en generalist som arbetade med ett brett angreppssätt och det får jag göra här. Jag får många roliga uppgifter och får göra många nya saker.