Våra metoder

För att kunna ge ett kvalificerat beslutsstöd använder vi ett stort antal kvantitativa och kvalitativa metoder. Några av dessa är studiemetodik, spel, morfologisk analys, scenariometodik, multikriteriemetoder, modellering & simulering och livscykelkalkyler. Nedan ges korta beskrivningar av dessa metoder.