Läs mer

Våra metoder

För att kunna ge ett kvalificerat beslutsstöd använder vi ett stort antal kvantitativa och kvalitativa metoder. Några av dessa är studiemetodik, spel, morfologisk analys, scenariometodik, multikriteriemetoder, modellering & simulering och livscykelkalkyler. Nedan ges korta beskrivningar av dessa metoder.