Experter

Afrikagruppen vid FOI består av ett stort antal forskare och analytiker med olika bakgrund och expertis avseende säkerhetsrelaterade studier.

 

Karolina Gasinska, Projektledare

Sahel, Gender, fred och Säkerhet

 

B-G Bergstrand, Förste forskare
Ekonomi, försvarsutgifter och naturresurser.

 

Eva Hagström Frisell, Forskningsledare

Insatsuppföljning.

  

Michael Jonsson, Förste Forskare, Fil Dr

Inbördeskrig, svaga stater och organiserad brottslighet,  avväpning och demobilisering, Säkerhetssektorreform och Gender, fred och säkerhet.

 

Helené Lackenbauer, Forskningsledare

Humanitärt arbete, skydd, flyktingar och migration, Gender, fred och säkerhet.

 

Birgitta Liljedahl, Förste Analytiker
Miljösäkerhet, medicinska underrättelser samt miljö- och hälsoeffekter av internationella insatser.

 

Daniel Torbjörnsson, Analytiker

Östafrika, södra Afrika, radikalisering, lokala konflikter, afrikanska konflikter

 

Annica Waleij, Förste Analytiker
Miljösäkerhet, medicinska underrättelser samt miljö- och hälsoeffekter av internationella insatser.

 

Vi erbjuder tidsvis praktikplatser och tar gärna emot spontanansökningar om praktik. Dessa skickas till Karolina Gasinska. Våra praktikplatser lämpar sig bäst för studerande på magister/masternivå och vi prioriterar helterminspraktiker.