Arktis

Studier om utvecklingen i Arktis och dess vidare effekter bedrivs sedan 2007 vid FOI. I takt med att havsisen i Norra ishavet smälter av och tunnas ut förändras grundförutsättningarna i regionen. Klimatförändringarna i regionen driver på utvecklingen och stora geopolitiska förändringar är att vänta.

Områden som studeras är bland andra:

 

  • Transoceana farleder genom Arktis blir efterhand alltmer tillgängliga
  • De stora energi- och mineralresurserna till hav och på land blir möjliga att utvinna
  • Hur regionens militärstrategiska betydelse förändras
  • Hur ändrade suveränitetsförhållanden påverkar regionen
  • Överlappande territoriella anspråk och den havsrättsliga hanteringen
  • Hur regionens internationella relationer ska hanteras och i vilka fora
    statliga och icke-statliga Aktörer i Arktis – I regionen samt utanför den


Dessa områden utvecklas enligt sin egen inre logik och hastighet varför utvecklingen är svår att förutse. Vissa utvecklingar kan förstärka varandra eller ta ut varandra varför interaktionen mellan dem ingår i ett helhetsgrepp studien försöker ta. Dessa stora förändringar har redan fått eller kommer att få globala effekter och förändrar Sveriges norra och nordvästra närområde.

 

Uppdragsgivarna är regeringskansliet, andra myndigheter och näringsliv. Samverkan med flera andra projekt och program inom FOI sker regelbundet. Studiearbetet innebär också ett omfattande internationellt samarbete och utbyte.

Kontaktperson

Niklas Granholm

Forskningsledare

08-555 038 36