Publikationer och massmedia

FOI-rapporter:

Nedan återfinns ett urval av rapporter och memon med anknytning till Arktis som utgivits under de senaste åren. Publikationer som inte finns länkade kan beställas via registraturen på FOI.

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Det fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök.

 

Note: FOI-studies and reports on the Arctic in Swedish all have an executive summary in English.

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

  • ”Arktis – En svensk intressediskussion”. (The Arctic and Swedish Interests – A Discussion) FOI-memo, september 2008.
  • Peter Haldén, Robert Larsson, Fredrik Lindvall, Bo Ljung, Karlis Neretnieks, Ingmar Oldberg, Arktis – Strategiska frågor i en region i förändringlänk till annan webbplats, (The Arctic – Strategic Issues in a Changing Region). FOI-R--2469--SE, januari 2008.


Övriga publikationer:

  • ”The Arctic and the North Atlantic – Strategic Significance for Sweden” I Friends in Need, The Royal Swedish Academy of War Sciences, 2012.
  • “Arktis och Nordatlanten – strategisk betydelse för Sverige?” I “Till bröders hjälp”, Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 2011.
  • "A New Arctic - Strategic Issues in a Dynamic Region". In “Nordic Cooperation and the Far North”, National Defence University, Department of Strategic and Defence Studies, Helsinki 2011.
  • Towards a Wider High North?”, IISS Strategic Survey 2008, September 2008.

 

Media: