Läs mer

Publikationer och massmedia

FOI-rapporter:

Nedan återfinns ett urval av rapporter och memon med anknytning till Arktis som utgivits under de senaste åren. Publikationer som inte finns länkade kan beställas via registraturen på FOI

Olja och gas i ett nytt och förändrat Arktis - Energifrågans utveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik.Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Det fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök

 

Note: FOI-studies and reports on the Arctic in Swedish all have an executive summary in English.

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2011

 • USA och Arktis – Ett amerikanskt dilemma i väntläge? (The United States and the Arctic –An American Dilemma on Hold?).
 • Islands strategiska ställning. En probleminventering, (Iceland’s Strategic Position. An inventory of the Issues).

 

2010

 • Niklas Granholm. The Arctic and the North Atlantic – Changes to Sweden’s Northern “Near Abroad”, i Strategic Outlook 2010. FOI-R--2975--SE
 • Olja och gas i ett nytt och förändrat Arktis - Energifrågans utveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik. (Oil and Gas in a New and Changed Arctic – Developments of the Energy issue on view of the Region’s Strategic Dynamic).

 

2009

 • Delar av ett nytt Arktis - Utvecklingar av dansk, kanadensisk och isländsk arktispolitik. (Parts of a New Arctic – Developments in Danish, Canadian and Icelandic Arctic Policies).
 • Niklas Granholm, Johannes Malminen och John Rydqvist. Arktis – ny utmaning för Sverige i Strategisk Utblick 2009 .(The Arctic – New Challenge for Sweden, in FOI Strategic Outlook 2009)

 

2008

 • ”Arktis – En svensk intressediskussion”. (The Arctic and Swedish Interests – A Discussion) FOI-memo.
 • Arktis – Strategiska frågor i en region i förändring, (The Arctic – Strategic Issues in a Changing Region) FOI-report.


Övriga publikationer:

 • ”The Arctic and the North Atlantic – Strategic Significance for Sweden” In Friends in Need, The Royal Swedish Academy of War Sciences, 2012.
 • “Arktis och Nordatlanten – strategisk betydelse för Sverige?” In “Till bröders hjälp”, Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 20111.
 • "A New Arctic - Strategic Issues in a Dynamic Region". In “Nordic Cooperation and the Far North”, National Defence University, Department of Strategic and Defence Studies, Helsinki 2011.
 • Towards a Wider High North?”, IISS Strategic Survey 2008, September 2008.

 

Media: