Läs mer
Afghaner_kollar_p-_bombnedslag

Asien och Mellanöstern

Inom ramen för FOI:s Asien- och Mellanösternprogram studeras politisk, militär, ekonomisk och social utveckling i Asien och Mellanöstern. Projektet är framåtblickande och ska studera säkerhetspolitisk utveckling och breda strategiska trender i Asien och Mellanöstern.

 

De geografiska områden som projektet kontinuerligt följer är:

  • Nordöstra Asien med fokus på Kina, Japan och Koreahalvön
  • Sydasien med fokus på Indien och Pakistan
  • Mellanöstern med fokus på Iran, Saudiarabien, Turkiet, Israel, Irak och Syrien


Projektet ämnar också upprätthålla en viss förmåga att vid behov behandla dessa områden:

  • Centralasien inklusive Afghanistan
  • Sydostasien inklusive Australien

 

Tematiskt arbetar projektet brett och följer försvars- och utrikespolitik, konflikter, externa aktörers intressen och närvaro samt inrikespolitik i regionala stormakter. Projektet studerar också andra faktorer som påverkar säkerhetspolitisk utveckling, såsom ekonomi, energiförsörjning och demografi.

 

Fokus ligger på frågeställningar med särskild relevans för Sverige och Europa. Bland programmets uppdragsgivare finns Regeringskansliet och Försvarsmakten, samt andra myndigheter.