Experter

I Asien- och Mellanösternprogrammet vid FOI arbetar experter med varierande bakgrund. Medan flera arbetar huvuddelen av sin tid inom programmet är andra engagerade för särskilda uppgifter och temporära uppdrag. Samarbete med andra säkerhetspolitiska projekt på FOI är vanligt förekommande.

Jerker Hellström, forskningsledare

Jerker bevakar Östasien med fokus på kinesisk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Jerker har studerat Östasienkunskap och kinesiska vid Lunds universitet och i Peking vid BLCU och Renmin University, samt journalistik vid Stockholms universitet. Han har levt och arbetat i Kina i många år, senast som korrespondent för nyhetsbyrån Reuters i Shanghai.

 

Samuel Bergenwall, senior analytiker
Samuel forskar om säkerhetspolitiska frågor som rör Sydasien och Mellanöstern. Han har examina i historia, Mellanöstern- och Nordafrikastudier samt i utvecklingsstudier.

 

Erika Holmquist, analytiker
Erika har en magisterexamen i orientalistik (persiska och Mellanösternstudier) från Uppsala universitet. Hennes fokusområden inom Asienprogrammet är främst Afghanistan, Iran och Centralasien.

 

Magnus Normark, senior analytiker
Magnus är expert på frågor som nedrustning och ickespridning av massförstörelsevapen (MFV) samt hotbedömning angående MFV och terrorism.

 

John Rydqvist, forskningsledare
John har specialicerat sig inom området massförstörelsevapen och icke-spridning samt övergripande frågeställningar kring försvars- och säkerhetspolitik i Asien. Johns forskning täcker också mer specifika frågor kring den strategiska balansen i Stilla havet och Sydasien samt hur strategiska vapensystem påverkar den globala säkerhetspolitiska utvecklingen.

 

Mikael Eriksson, dr, forskare (tjänstledig)
Mikael är doktor i statsvetenskap och försvarade sin avhandling vid Europeiska Institutet i Florens, Italien. Hans forskningsfält spänner över konfliktlösning, säkerhetsstudier och fredsbyggande. Mikaels särskilda intresseområde är riktade sanktioner. Hans senaste publikation handlar om medling och fredsprocesser. För närvarande täcker han frågor som rör den arabiska revolten samt allmänna säkerhetspolitiska utvecklingar i MENA regionen och Afrika. Mikael har flera års erfarenhet av policyutvärdering. Vid FOI är han projektledare för FOIs sanktionsplattform.

 

Adriana Lins de Albuquerque (tjänstledig)
Adriana har en doktorsexamen i internationella relationer från Columbia University. Hennes avhandling analyserar vilka faktorer som avgör huruvida dissidentorganisationer i Mellanöstern och Afrika använder våldsamma (guerilla och terrorism) eller icke våldsamma taktiker. Innan hon började på FOI jobbade Adriana som Research Analyst på tankesmedjan Brookings, där hon forskade om ämnen relaterade till internationell säkerhetspolitik, primärt Irak och Afghanistan efter de amerikanska invasionerna. Hennes magisterexamen i internationell säkerhetspolitik och kandidatexamen i internationella relationer är också från Columbia. Hennes forskning kretsar kring den regionala säkerhetsutvecklingen i Mellanöstern, särskilt som den relaterar kring rivaliteten mellan Iran och Saudiarabien och roll som sekterism spelar i den konflikten. Hon studerar också icke-statliga väpnade grupper.