Läs mer

Pågående projekt

Teman som studeras inom Asien- och Mellanösternprogrammet under 2017

 

  • Kinas militära modernisering
  • Irans utrikespolitik
  • Relationerna mellan Saudiarabien och Iran
  • Turkisk inrikespolitik: konsekvenser för samarbetet med EU
  • OIR i Irak
  • Förhandlingar om Syrien – nuläge och framtid