Pågående projekt

Teman som studeras inom Asien- och Mellanösternprogrammet under 2018

 

  • Kinas militära modernisering
  • Irans utrikespolitik
  • Kriget i Jemen
  • Förhandlingar om Syrien – nuläge och framtid