Publikationer

Resultatet av studier om säkerhet i Asien och Mellanöstern vid FOI överförs till våra uppdragsgivare i form av rapporter, promemorior, artiklar, seminarier och ibland via direktstöd. Nedan återfinns de publikationer som projektet gett ut under de senaste åren

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Det fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök

 

2018

 

2017

 

2016


2015

 

2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008

 • Alexander Atarodi. Nationalism och Irans kärnkraftsprogram. FOI MEMO 2511
 • Magnus Norell, Nima Damidez. En ny början? Libanon efter presidentvalet. FOI Memo 2435.
 • John Rydqvist, Kristina Zetterlund m.fl. Concequenses of Military Actions Towards Iran.
 • Ingolf Kiesow, John Rydqvist. Japan as a Power: Discarding a Legacy.


2007

 • Ingmar Oldberg. The Shanghai Cooperation Organisation: Powerhouse or Paper Tiger?
 • Robert Larsson, Hans von Knorring. Energisituationen i USA och amerikansk energipolitik. FOI-R--2308--SE
 • John Rydqvist m.fl. Concequenses of Military Actions Towards Iran, A Preliminary Assessment.


2006


2005-2004

 • Emma Sandström. Iran, Iraq, Turkey, Azerbaijan and Armenia – a Security Assessment. FOI-R--1351--SE
 • Kristina Sandklef och Ingolf Kiesow. Kina inför framtiden; Några viktiga trender i Mittens Rike.
 • Ingolf Kiesow. Perspectives on North Korea’s nuclear and missile programs.
 • Ingolf Kiesow. China’s quest for energy; impact on foreign and security policy.
 • Kristina Sandklef. Energy in China: Coping with increasing demand
 • Ingolf  Kiesow The Role of Oil and Consequences in Asia of the American-Iraqi War.
 • Ingolf  Kiesow och B. Ljung. Irakkriget 2003. En preliminär analys.


2003

 • Ingolf  Kiesow. Energy in Asia.
 • Arbman, Danielson, Dörfer, Rydqvist, Unge, Wigg. Kärnvapenmakten Kina: Globala och regionala aspekter.
 • Emma Sandström. Afghanistan and Central Asia after September 11 - The Security-Political Development.


2002-2001

 • Ingolf  Kiesow. From Taiwan to Taliban; Two Danger Zones in Asia.
 • Ingolf  Kiesow. Kinas Nya Stora Språng: WTO.
 • Ingolf  Kiesow. Ballistic Missile Defence in Asia.
 • Ingolf  Kiesow.Ambitions and Perils in the Western Pacific. FOI-R –0266---SE.