Läs mer
Van_Rompuy_Obama_Barroso_Nov_2011

European Council President Herman van Rompuy, U.S. President Barack Obama and European Comission President José Manuel Barroso during the U.S - EU Summit at the White House on November 28th, 2011. Copyright: White House/Wikimedia Commons

Europa och Nordamerika

FOI:s forskning inom säkerhetspolitik i Europa och Nordamerika bedrivs framförallt inom projektet Atlantisk säkerhet och europeisk krishantering.

Atlantisk säkerhet och europeisk krishantering, ASEK, är ett flerårigt projekt på FOI som finansieras av Försvarsdepartementet.

 

Exempel på frågeställningar som vi arbetar med är:

  • Utvecklingen av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, GSFP.
  • NATO:s framtida utveckling.
  • Relationerna mellan EU och NATO.
  • USA:s (nya) utrikes- och försvarspolitik.
  • Enskilda europeiska staters försvars- och säkerhetspolitik med avseende på EU och NATO.