Läs mer

Publikationer

Ett urval av projektets publikationer:

NATO:s toppmöte i CardiffFungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Det fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012


2011

 • Lagerström Carl. Analys av riktlinjerna gällande krishantering i Natos nya strategiska koncept. FOI-R--3229--SE
 • Lennartsson Anders, Lindvall Fredrik. USAs bidrag till Natos missilförsvar. FOI-R--3226--SE
 • Lindvall Fredrik, Rydqvist John, Westerlund Fredrik, Winnerstig Mike. The Baltic Approach: A next step? Prospects for an Arms Control Regime for Sub-strategic Nuclear Weapons in Europe. FOI-R--3175--SE
 • Hagström Frisell Eva, Åhman Teresa. EU och krishantering: En politisk symbolhandling? i Hellström Jerker, Eriksson Mikael, Granholm Niklas (red.) Strategisk utblick 2011. FOI-R--3208--SE
 • Hagström Frisell Eva. Planering och ledning av EU:s krishanteringsinsatser - en analys av olika alternativ. FOI Memo 3573
 • Hagström Frisell Eva. EU - en krishanteringsaktör i förändring. FOI-R--3190--SE
 • Lagerström Carl. Viktiga frågor på Natos agenda 2011 - En översikt avseende frågor som direkt berör Sverige. FOI Memo 3541
 • Lagerström Carl. Nuclear Weapons and Arms Control - What is the next step? FOI Memo 3506


2010

 • Lindström Madelene, Lindvall Fredrik, Winnerstig Mike. Nytt strategiskt koncept ger NATO nytt ramverk. FOI Memo 3391
 • Forsström Anna, Lindström Madelene. Ett stabilt ankare i Europa - Tysk säkerhets- och försvarspolitik under Merkel. FOI-R--3016--SE
 • Hagström Frisell Eva, Lindström Madelene. EU som global aktör post Lissabonfördraget - mot framtiden på sparlåga? i Granholm Niklas, Lindström Madelene, Malminen Johannes (red.) Strategisk utblick 2010 - Säkerhetspolitisk nattorientering?
 • Lindvall Fredrik. Nato ändrar Sveriges militära läge, i Granholm Niklas, Lindström Madelene, Malminen Johannes (red.) Strategisk utblick 2010 - Säkerhetspolitisk nattorientering?
 • Winnerstig Mike. Ett USA i gamla hjulspår? i Granholm Niklas, Lindström Madelene, Malminen Johannes (red.)Strategisk utblick 2010 - Säkerhetspolitisk nattorientering?
 • Lindvall Fredrik, Rydqvist John, Westerlund Fredrik, Winnerstig Mike. Små steg mot en ny värld? Några säkerhetspolitiska perspektiv på den nya amerikanska kärnvapenpolicyn och det nya START. FOI Memo 3166
 • Lindvall Fredrik, Olsson Stefan, Winnerstig Mike. QDR 2010 - En initial analys av USA:s nya försvarsöversyn. FOI Memo 3092
 • Sundberg Anna. Storbritannien och Europa - Brittiskt engagemang i EU och ESFP före och efter valet 2010. FOI Memo 3086


2009

 • Lindström Madelene, Lindvall Fredrik. Reformera eller vända om?- NATO:s fortsatta transformering och dess betydelse för Sverige. FOI-R--2920--SE
 • Lindvall Fredrik, Ett nytt och större missilförsvar med annan kapacitet + bilaga. FOI Memo 2916
 • Utterström Anna, Sundberg Anna. Polen, Spanien och ESFP - Två nya inflytelserika aktörer i unionens kant. FOI-R--2733--SE
 • Waldenvik Mattias, Stopp för START. FOI-R--2792--SE
 • Westerlund Fredrik, Rustningskontroll i det 21:a århundradet. FOI Memo 2905
 • Hagström Frisell Eva, Sundberg Anna, ESFP anno 2009 - förutsättningar för det svenska ordförandeskapet. FOI Memo 2873
 • Åhman Teresa, Nato-debatten i Finland. Mellan säkerhet, inflytande och identitet. FOI-R--2719--SE


2008

 • Lindvall Fredrik, Mötesanteckningar från ASEK Workshop 080111. FOI Memo 2323
 • Sörenson Karl AFRICOM - Ny byråkrati eller ny ordning i Afrika? FOI Memo 2396
 • Sundberg Anna, Hagström Frisell Eva, EU:s framtida förmågeutveckling - Uppföljningen av Headline Goal 2010. FOI-R--2479--SE
 • Lindvall Fredrik, Lennartsson Anders, Waldenvik Mattias, Wirstam Jens
  Missilförsvaret och den strategiska balansen i Europa. FOI-R--2490--SE
 • Tham Lindell Magdalena, Zetterlund Kristina, The Future Direction of NATO. FOI-R--2491--SE
 • Utterström Anna, Hagström Frisell Eva, Från ESFP till GSFP - Säkerhet och försvar i Lissabonfördraget. FOI-R--2588--SE
 • Zetterlund Kristina, The Future Role and Undertakings of the US Military. Key Issues under Debate. FOI-R--2698--SE


2007

 • Sundberg Anna, Ett franskt maktskifte med konsekvenser? Fransk utrikes- och säkerhetspolitik under Nicolas Sarkozy. FOI-R--2590--SE
 • Hagström Frisell Eva, Stärkt militär förmåga i EU - Sveriges inställning till ledning, övning och finansiering av insatser. FOI Memo 2035
 • Granholm Niklas, The Future British Nuclear Deterrent. FOI Memo 2049
 • Lindvall Fredrik, CFE-avtalet, bakgrund och nuläge. Oktober 2007. FOI Memo 2191
 • Tunberger Johan, Konsekvenser av amerikansk nukleär överlägsenhet: Farwell to MAD? December 2007, FOI Memo 2271


2006

 • Vendil Pallin Carolina, NATO-operationen Active Endeavour: Ett test för det militära samarbetet mellan NATO och Ryssland. 2006, (FOI Memo 1626) (Fö)
 • Lindell Magdalena, NATO:s snabbinsatsstyrka. NATO Response Force inför full operativförklaring 2006. (FOI-R--1907--SE)
 • Hagström Frisell Eva, Oredsson Maria Building Crisis Management. Capacity in the EU. FOI-R--1920--SE
 • Lindell Magdalena, NATO:s framtidsfrågor och utvecklingen av partnerskapen.
  2006, (FOI Memo 1674)(Fö/SI)
 • Jonson Pål, The Development of the European Security and Defence Policy - An Assessment of Preferences,Bargains and Outcomes. FOI-R--1967--SE
 • Westin Jonas, NATO:s snabbinsatsstyrka operativ status efter slutövningen Steadfast Jaguar 06. FOI-R--1907--SE
 • Lindell Magdalena, Krishanteringsinsatser inom ramen för ESFP. En analys av de utvecklade Petersbergsuppgifterna. FOI-R--1556--SE
 • Oredsson Maria, Winnerstig Mike, Europeisk autonomi eller atlantisk integration? Dagens strukturer och framtida utvecklingslinjer inom ESFP och NATO. FOI-R--1564--SE
 • Dörfer Ingemar, America s Grand Strategy: Implications for Sweden. FOI-R--1630--SE


2004

 • Winnerstig Mike, Dörfer Ingemar, Reserapport från konferens- och forskningsresa till Kanada och USA, 17-27 mars 2004. (FOI Memo 845)
 • Tham Lindell Magdalena, Framtida förutsättningar för Sveriges Partnerskap med NATO. (FOI Memo 984)
 • Jarlsvik Helen, Oredsson Maria, Solidaritetsklausulen.Konsekvenser för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.(FOI Memo 1068)
 • Clevström Jenny, Winnerstig Mike, Preserving Military-Technological supremacy? the U.S. Military S&T system as a Security Policy Tool. (FOI Memo 1040)


2003-

 • Sundberg Anna, Frankrike, Storbritannien och EU:s militära krishantering. En jämförelse av budskapet i franska och brittiska officiella anföranden under 1999-2000. FOI-R--0107--SE
 • Nilsson Maria, Europeisk säkerhets- och försvarspolitik - en studie om svenska möjligheter att påverka. (FOI-R--0898--SE)
 • Sundberg Anna, Fransk försvars- och säkerhetspolitik. Mål, prioriteringar och drivkrafter. FOI-R--0964--SE