Experter

Inom projekten arbetar ett stort antal forskare och analytiker med olika erfarenheter inom området för fredsfrämjande insatser.

Helene Lackenbauer, projektledare

Helené fokuserar på säkerhetspolitik, multifunktionella insatser, civil-militärt samverkan och humanitära frågor. Hon är särskilt intresserad av genus och säkerhet, sociologiska aspekter av säkerhet och skydd av civila i väpnad konflikt. För närvarande arbetar hon med frågor som rör fredsfrämjande insatser och genus i militära operationer. Helené Lackenbauer har i mer än ett decennium tjänstgjort med humanitära organisationer och militära operationer i väpnade konflikter och humanitära katastrofer, t.ex. som politisk rådgivare i Afghanistan och en politisk rådgivare med Röda Korset. Hon har en master i religionsvetenskap från Lunds universitet och diplom i genusstudier från USA.

 

Pär Eriksson, Forskningsledare
Pär är analytiker och arbetar med metoder för erfarenhetshantering (Lessons Learned), analyser av militära fredsfrämjande insatser, utveckling av civil-militär samverkan samt studier av säkerhetssektorreform (SSR) och kapacitetsbyggande insatser.

 

Jan Frelin, Förste analytiker
Jan är operationsanalytiker och arbetar främst med stöd till beslutsfattare i Försvarsmakten, med inriktning på stöd till Försvarsmaktens fredsfrämjande insatser. Jan har bland annat lett en utvärdering av Försvarsmaktens bidrag till Afghanistan, stött NBG, och leder för närvarande två projekt för metodutveckling samt arbetet med Försvarsmakten handbok i Erfarenhetshantering.

 

Karolina Gasinska, Analytiker
Karolina är statsvetare och arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser, projektutvärderingar, genusfrågor och samspelet mellan säkerhetspolitik och informationssamhället. Karolina har en master i "Politik och internationella studier” från Uppsala universitet och har även studerat vid Institut d'études politiques de Paris och Fudan universitetet i Shanghai.

  

Jenny Marklund, Analytiker
Jenny arbetar som Operationsanalytiker på Försvarsmakten med erfarenhetshantering från insatser. Hon är främst inriktad på metodstöd men deltar även aktivt i olika erfarenhetsstudier. Jenny har tidigare varit projektledare för flera forskningsprojekt, bl.a. ett som fokuserade på ledning i multifunktionella insatser. Hon har även deltagit i olika internationella forskningsgrupper. Jenny har en fil kand i Kognitionsvetenskap.

 

Johan Norberg, Förste forskare
Johan arbetar med utvärdering av fredsfrämjande insatser och afrikanska säkerhetsfrågor. På FOI följer han även Rysslands militära utveckling. Han har tidgare arbetat på UD och i Riksdagen samt tjänstgjort i fredsoperationer i Bosnien-Hercegovina, Georgien och Mellanöstern