Publikationer

Här presenteras ett urval av publikationer som har producerats inom forskningsområdet sedan 2008.

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök.

 

2015

 • Claes Nilsson och Magdalena Tham Lindell. Framåt Sahel - En analys av Sveriges förbandsbidrag till FN:s insats i Mali. 2015
 • David Harriman och Kristina Zetterlund. Bilateral Partnership on an Even Keel - The Integration of Swedish and Dutch Forces in EU Naval Force Operation Atalanta, 2015
 • Johan Tejpar och Kristina Zetterlund. Utvärdering av MSB:s stöd till att hantera ebolautbrottet i Liberia
 • David Forsman och Johan Tejpar. Utvärdering av MSB:s stöd till UNHCR i Jordanien 2012-2014

 

2014

 • David Harriman och Emma Skeppström. Insatsanalys EUTM Somalia: Måluppfyllnad och resultat under 2014 för EU:s militära kapacitetsbyggnadsinsats i Somalia.
 • Magdalena Tham Lindell och Claes Nilsson.FN:s stabiliseringsinsats i Mali. Resultat och utmaningar för MINUSMA.
 • Emma Skeppström. Utvärdering av MSB:s arbete i Mali.
 • Magdalena Tham Lindell och Claes Nilsson. Utmaningar för FN:s stabiliseringsinsats i Mali.
 • Helene Lackenbauer, Michael Jonsson. Implementing UNSCR 1325 in Capacity Building Missions: a study of NTM Afghanistan, EUTM Somalia and EUTM Mali.
 • Carina Lamont.Constructing Peace, Piece by Piece. Coordination and division of labour between military and police in peace operations - a missing link to peace?
 • Henric Roosberg och Anna Weibull. Försvarsmakten efter ISAF – Lärdomar och påverkan på militärstrategisk nivå.
 • Claes Nilsson, Cecilia Hull Wiklund. Looking to Contribute: A Guide to the UN Force Generation System for Prospective Troop Contributors.
 • Michael Jonsson, Pär Eriksson. Framtidens fredsfrämjande? Försvarsmaktens bidrag till kapacitetsbyggande insatser.
 • Claes Nilsson, Johan Norberg. European Union Training Mission Somalia: A Mission Assessment.
 • Claes Nilsson, Kristina Zetterlund. Ready or Not? Revamping UN Peacekeeping for the 21st Century.
 • Cecilia Hull Wiklund, Emma Skeppström. European Union Training Mission in Mali - Challenges and Opportunities.
 • Karolina Gasinska. Women, Peace and Security - The Way Forward.

 

2013

 • Johan Tejpar, Cecilia Hull Wiklund. Border Security for Sustainable Peace Support.
 • Emma Skeppström, Cecilia Hull Wiklund- European Union Traning Mission in Mali – en insatsanalys.
 • Magdalena Tham Lindell, Anna Weibull- Sveriges militära bidrag till Operation Atalanta 2013.
 • Johan Tejpar, Kristina Zetterlund Eucap Nestor - Trying to Steer Out of the Doldrums.
 • Johan Tejpar, Cecilia Hull Wiklund- Gränsinsatser för hållbart fredsfrämjande.
 • Eva Hagström Frisell, Kristina Zetterlund – Getting it Right in Uncertain Times: The Defence Priorities of the United States, the United Kingdom and France.
 • Pär Eriksson, Eva Hagström Frisell, Teresa Åhman. Afghanistan - lärdomar och påverkan på nationell utveckling.
 • Cecilia Hull Wiklund. AMISOM - en modell för insats i Mali?

 

2012

 • Eriksson, Mikael, Zetterlund, Kristina. Dealing with Change: EU and AU Responses to the uprisings in Tunisia, Egypt and Libya
 • Eriksson, Mikael.Mellanöstern och Nordafrika i ett 10-20- årsperspektiv
 • Eriksson, Mikael. When Still Waters Fizz: the Fall of the 'Republican Monarchy' in Egypt
 • Eriksson, Mikael. Re-Orient? - An overview of the Arab revolutions and the balance of power in the Middle East.
 • Eriksson, Mikael. Riktade sanktioner som utrikes- och säkerhetspolitiskt instrument.
 • Frelin, Jan; Norén Anders. Recent Developments in Evaluation & Conflict Analysis.
 • Forsström, Anna; Åhman, Teresa. EU:s insatsförmåga - förutsättningar för en samlad ansats post Lissabon.
 • Hagström Frisell, Eva; Tham Lindell, Magdalena; Skeppström, Emma. Land i sikte? EU:s samlade ansats gentemot Somalia.
 • Hagström Frisell, Eva; Tham Lindell, Magdalena; Skeppström, Emma. The EU Comprehensive Approach towards Somalia.
 • Ingerstad, Gabriella. Lord's Resistance Army i Centralafrika: Gränsöverskridande lösningar på ett regionalt problem.
 • Jakobsson, Oskar; Eriksson, Mikael. Sahel: En säkerhetspolitisk mosaik.
 • Lamont, Carina. Empowering the Protection of Civilians. Legal aspects of the use of force to protect civilians in peace operations.
 • Lindström, Madelen;¨Zetterlund, Kristina. Setting the Stage for the Military Intervention in Libya - Decisions made and their implications for the EU and NATO
 • Marklund, Jenny; Hull Wiklund, Cecilia. Ledning i multifunktionella insatser. Slutrapport.
 • Nilsson, Claes; Norberg Johan. European Union Training Mission Somalia - En insatsanalys
 • Norén, Anders; Roosberg, Henric; Ödlund, Ann. Civil-militär samverkan på regional nivå - Erfarenheter och lärdomar inför införandet av Militärregionsstaber.
 • Roosberg, Henric. Allomfattande ansatser och expeditionära operationer.
 • Roosberg, Henric. Civil-militär samverkan i koncept och doktrin: En jämförande begreppsutredning av allomfattande ansats, COIN, civil-militär samverkan och CIMIC.
 • Skeppström, Emma. Somalia: i allas intresse?
 • Tejpar, Johan; Gasinska, Karolina. Säkerhetsutvecklingen i Afrika söder om Sahara i ett 10-årsperspektiv.

 

2011

 • Eriksson, Mikael. Perils Accompanying the Moment of Promise.
 • Harriman, David. Uppföljning och utvärdering i multifunktionella insatser.
 • Hedenskog, Jakob. Canada's Mission in Afghanistan. Memo
 • Hull, Cecilia; Derblom, Markus. Vad är Comprehensive Approach?: Tolkningar och definitioner.
 • Hull Wiklund, Cecilia; Tham Lindell, Magdalena; Skeppström, Emma; Weibull, Anna. Internationell jämförelse av civil-militära ledningsstrukturer inom PRT:er i Afghanistan jämförelse PRT. Memo
 • Lackenbauer, Helené. Reflektioner kring civil-militär samverkan i Afghanistan: En politisk rådgivares erfarenheter 2009-2010. Memo
 • Tham Lindell, Magdalena; Hull Wiklund, Cecilia. Jakten på synergin: Erfarenheter av civil-militär samverkan i PRT Mazar-e Sharif.
 • Marklund, Jenny; Hull Wiklund, Cecilia. Ledning i multifunktionella insatser – slutrapport.
 • Nilsson, Claes; Derblom, Markus. OECD/DAC riktlinjer för utvärdering av fredsfrämjande verksamhet: Erfarenheter från utvärdering av PRT Mazar-e-Sharif.
 • Nilsson, Claes; Zetterlund, Kristina. Arming the Peace - The Sensitive Business of Capacity Building.
 • Norén, Anders. Civil-militärt informationsutbyte vid PRT MeS.
 • Olsson, Angelica; Hull Wiklund, Cecilia. Comprehensive Approach i brittiska stabiliseringsinsatser.
 • Skeppström, Emma; Hull, Cecilia. På ruinens brant. Södra Sudans säkerhetspolitiska utveckling. Memo
 • Skeppström, Emma; Hull, Cecilia. Sudan i ett strategiskt perspektiv. Memo
 • Skeppström, Emma; Weibull, Anna. Security Force in the Making - Capacity Building in Kosovo
 • Skeppström, Emma; Wikén, Erik. Totalförsvar och Comprehensive Approach: Två sidor av samma mynt?
 • Weibull, Anna. Comprehensive Approach i nederländska multifunktionella insatser.

 

2010

 • Ekengard, Arvid. Svensk militär ledningsfilosofi möter samtida fredsfrämjande operationer.
 • Eldrigde, Adolfo. Peace-Building after Post-Modern Conflicts - The UN Integrated Misson (UNAMSIL) in Sierra Leone.
 • Eriksson, Mikael. Strategic Peace Building through the Lens of Peace Negotiations: - Lessons from Four Peace Processes (Bosnia and Herzegovina, Kosovo,
  Afghanistan and Senegal).
 • Forsström, Anna; Lagerström, Maria; Tejpar, Johan. Myndighetssamverkan vid nationell krishantering.
 • Hanssen, Måns. Civil-Military Interaction in the European Union - Applying a Comprehensive Approach to CSDP Operations.
 • Hull, Cecilia. Kontraktering i internationella insatser: Kartläggning av trender, utmaningar och risker vid insatskontraktering.
 • Lindoff, Jenny; Hammervik, Magdalena. Challenges and Pitfalls in Key Leaders Engagement.
 • MacDermott, Justin; Hanssen, Måns. Protection of Civilians: Delivering on the Mandate through Civil-Military Coordination.
 • MacDermott, Justin; Sörenson, Karl; Derblom, Markus. Afrikansk säkerhet i ett 20-års perspektiv. Underlag till Perspektivplaneringen.
 • Nilsson, Claes; Svensson, Emma. Säkerhetssektorreform i förändring - Mot en ny SSR-agenda.

 

2009

 • Derblom, Markus; Hagström-Frisell, Eva; Schmidt, Jennifer. UN-EU-AU Coordination in Peace Operations in Africa.
 • Ekengard, Arvid. Coordination and Coherence in the Peace Operation in the Democratic Republic of Congo.
 • Elowson, Camilla.Clouds at the horizon? Security Challenges in South Africa's post-transition period.
 • Elowson, Camilla. The Joint Africa-EU Strategy - A Study of the Peace and Security Partnership.
 • Frelin, Jan. Purposeful Assessment. Assessing the Effects of Military Operations.
 • Frelin, Jan; Derblom, Markus; Lindén, Katrin; Nilsson, Claes; Tejpar, Johan. Design av utvärdering för PRT Mazar-e-Sharif.
 • Hull, Cecilia; Derblom, Markus. Abandoning Frontline Trenches? Capabilities for Peace and Security in the SADC Region.
 • Hull, Cecilia; Nilsson, Claes; Derblom, Markus; Egnell, Robert. Comprehensive Appoach i Fredsfrämjande Insatser. Den allomfattande insatsens beståndsdelar.
 • Hull, Cecilia; Eriksson, Mikael; MacDermott, Justin; Rudén, Fanny; Waleij, Annica. Managing Unintended Consequences of Peace Support Operations.
 • MacDermott, Justin. Breaking the mould in Zimbabwe: Pragmatic Engagement at a Critical Juncture.
 • MacDermott, Justin. Humanitära organisationers villkor för civil-militär samverkan.
 • Lindoff, Jenny. Koncept, metodik och verktyg för effektbaserad ledning (EBL). Slutrapport.
 • Lindoff, Jenny; Hull, Cecilia; Helene, Lackenbauer. Stakeholders and Interdependencies in Multifunctional Environments: A Case Study of Afghanistan.
 • Lindoff, Jenny; Wikberg, Per; Hull, Cecilia; Nilsson, Claes. Viking 08 Experiment Report - Exploring Sense Making Activites to Support Campaign Planning.
 • Nilsson, Claes; Svensson, Emma. Exit Strategies in Peace Support Operations.
 • Tejpar, Johan. How do peace support operations impact on conflict regions' economies?
 • Tejpar, Johan; Olsson, Louise. Operational Effectiveness and UN Resolution 1325 - Practices and Lessons from Afghanistan.
 • Wiklund, Mikael; Jonsson, Ulf. Redo för allt? En studie om materielplanering inför internationella insatser.

 

2008

 • Bogland, Karin; Egnell, Robert; Lagerström Maria. The African Union - A Study Focusing on Conflict Management.
 • Damidez, Nina; Norell, Magnus; Sörenson, Karl. Afrikanska Utmaningar - Perspektiv på FN:s, EU:s och AU:s säkerhetspolitiska arbete.
 • Egnell, Robert. Civil-Military Aspects of Effectiveness in Peace Support Operations.
 • Ekengard, Arvid. The African Union Mission in Sudan: Experiences and Lessons Learned.
 • Frelin, Jan. Lessons Learnt; Nordic Battle Group Force Headquarters.
 • Hull, Cecilia. Integrated Missions - A Liberia Case Study.
 • Hull, Cecilia. What Future for Privatized Peacekeeping?: Prospects and Realites in the UN Debate.
 • Hull, Cecilia; Nilsson, Claes; Derblom, Markus; Egnell, Robert. Contextualising the Comprehensive Approach: The elements of a Comprehensive Intervention.
 • Hull, Cecilia; Svensson, Emma. African Union Mission in Somalia (AMISOM): Exemplifying African Union Peacekeeping Challenges.
 • Lindoff, Jenny (Ed.) Swedish experiences from Multinational Experiment 5.
 • Lindoff, Jenny; Wikberg, Per; Hull, Cecilia; Nilsson, Claes. Viking 08 Experiment Report - Exploring Sense Making Activities to Support Campaign Planning.
 • Nilsson, Claes; Lagerström, Maria. Civil-militär samverkan i princip och praktik.
 • Norell, Magnus; Sörenson, Karl; Damidez, Nima. Afrikanska utmaningar - perspektiv på FN:s, EU:s och AU:s säkerhetspolitiska arbete.
 • Svensson, Emma. The African Mission in Burundi: Lessons learned from the African Union’s first Peace Operation.
 • Svensson, Emma. The African Union’s Operations in the Comoros: MAES and Operation Democracy.
 • Svensson, Emma. The Swedish Liasion Teams - An Evaluation of the Swedish Liasion Teams in Kosovo and Bosnia-Herzegovina.
 • Sörenson, Karl. Beyond Françafrique: the foundation, reorientation and reorganisation of France's Africa politics.
 • Sörenson, Karl. State Failure on the High Seas - Reviewing the Somali Piracy.
 • Tham Lindell, Magdalena; Zetterlund, Kristina. The Future Direction of NATO.