Läs mer

Publikationer

Här presenteras ett urval av publikationer som har producerats inom forskningsområdet sedan 2008.

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök

 

2015

Claes Nilsson och Magdalena Tham Lindell. Framåt Sahel - En analys av Sveriges förbandsbidrag till FN:s insats i Mali. 2015

David Harriman och Kristina Zetterlund. Bilateral Partnership on an Even Keel - The Integration of Swedish and Dutch Forces in EU Naval Force Operation Atalanta, 2015

Johan Tejpar och Kristina Zetterlund. Utvärdering av MSB:s stöd till att hantera ebolautbrottet i Liberia

David Forsman och Johan Tejpar. Utvärdering av MSB:s stöd till UNHCR i Jordanien 2012-2014

 

2014

David Harriman och Emma Skeppström. Insatsanalys EUTM Somalia: Måluppfyllnad och resultat under 2014 för EU:s militära kapacitetsbyggnadsinsats i Somalia.

Magdalena Tham Lindell och Claes Nilsson.FN:s stabiliseringsinsats i Mali. Resultat och utmaningar för MINUSMA.

Emma Skeppström. Utvärdering av MSB:s arbete i Mali.

Magdalena Tham Lindell och Claes Nilsson. Utmaningar för FN:s stabiliseringsinsats i Mali.

Helene Lackenbauer, Michael Jonsson. Implementing UNSCR 1325 in Capacity Building Missions: a study of NTM Afghanistan, EUTM Somalia and EUTM Mali.

Carina Lamont.Constructing Peace, Piece by Piece. Coordination and division of labour between military and police in peace operations - a missing link to peace?

Henric Roosberg och Anna Weibull. Försvarsmakten efter ISAF – Lärdomar och påverkan på militärstrategisk nivå.

Claes Nilsson, Cecilia Hull Wiklund. Looking to Contribute: A Guide to the UN Force Generation System for Prospective Troop Contributors.

Michael Jonsson, Pär Eriksson. Framtidens fredsfrämjande? Försvarsmaktens bidrag till kapacitetsbyggande insatser.

Claes Nilsson, Johan Norberg. European Union Training Mission Somalia: A Mission Assessment.

Claes Nilsson, Kristina Zetterlund. Ready or Not? Revamping UN Peacekeeping for the 21st Century.

Cecilia Hull Wiklund, Emma Skeppström. European Union Training Mission in Mali - Challenges and Opportunities.

Karolina Gasinska. Women, Peace and Security - The Way Forward.

 

2013

Johan Tejpar, Cecilia Hull Wiklund. Border Security for Sustainable Peace Support.

Emma Skeppström, Cecilia Hull Wiklund- European Union Traning Mission in Mali – en insatsanalys.

Magdalena Tham Lindell, Anna Weibull- Sveriges militära bidrag till Operation Atalanta 2013.

Johan Tejpar, Kristina Zetterlund Eucap Nestor - Trying to Steer Out of the Doldrums.

Johan Tejpar, Cecilia Hull Wiklund- Gränsinsatser för hållbart fredsfrämjande.

Eva Hagström Frisell, Kristina Zetterlund – Getting it Right in Uncertain Times: The Defence Priorities of the United States, the United Kingdom and France.

Pär Eriksson, Eva Hagström Frisell, Teresa Åhman. Afghanistan - lärdomar och påverkan på nationell utveckling.

Cecilia Hull Wiklund. AMISOM - en modell för insats i Mali?

 

2012

Eriksson, Mikael, Zetterlund, Kristina. Dealing with Change: EU and AU Responses to the uprisings in Tunisia, Egypt and Libya

Eriksson, Mikael.Mellanöstern och Nordafrika i ett 10-20- årsperspektiv

Eriksson, Mikael. When Still Waters Fizz: the Fall of the 'Republican Monarchy' in Egypt

Eriksson, Mikael. Re-Orient? - An overview of the Arab revolutions and the balance of power in the Middle East.

Eriksson, Mikael. Riktade sanktioner som utrikes- och säkerhetspolitiskt instrument.

Frelin, Jan; Norén Anders. Recent Developments in Evaluation & Conflict Analysis.

Forsström, Anna; Åhman, Teresa. EU:s insatsförmåga - förutsättningar för en samlad ansats post Lissabon.

Hagström Frisell, Eva; Tham Lindell, Magdalena; Skeppström, Emma. Land i sikte? EU:s samlade ansats gentemot Somalia.

Hagström Frisell, Eva; Tham Lindell, Magdalena; Skeppström, Emma. The EU Comprehensive Approach towards Somalia.

Ingerstad, Gabriella. Lord's Resistance Army i Centralafrika: Gränsöverskridande lösningar på ett regionalt problem.

Jakobsson, Oskar; Eriksson, Mikael. Sahel: En säkerhetspolitisk mosaik.

Lamont, Carina. Empowering the Protection of Civilians. Legal aspects of the use of force to protect civilians in peace operations.

Lindström, Madelen;¨Zetterlund, Kristina. Setting the Stage for the Military Intervention in Libya - Decisions made and their implications for the EU and NATO

Marklund, Jenny; Hull Wiklund, Cecilia. Ledning i multifunktionella insatser. Slutrapport.

Nilsson, Claes; Norberg Johan. European Union Training Mission Somalia - En insatsanalys

Norén, Anders; Roosberg, Henric; Ödlund, Ann. Civil-militär samverkan på regional nivå - Erfarenheter och lärdomar inför införandet av Militärregionsstaber.

Roosberg, Henric. Allomfattande ansatser och expeditionära operationer.

Roosberg, Henric. Civil-militär samverkan i koncept och doktrin: En jämförande begreppsutredning av allomfattande ansats, COIN, civil-militär samverkan och CIMIC.

Skeppström, Emma. Somalia: i allas intresse?

Tejpar, Johan; Gasinska, Karolina. Säkerhetsutvecklingen i Afrika söder om Sahara i ett 10-årsperspektiv.

 

2011

Eriksson, Mikael. Perils Accompanying the Moment of Promise.

Harriman, David. Uppföljning och utvärdering i multifunktionella insatser.

Hedenskog, Jakob. Canada's Mission in Afghanistan. Memo

Hull, Cecilia; Derblom, Markus. Vad är Comprehensive Approach?: Tolkningar och definitioner.

Hull Wiklund, Cecilia; Tham Lindell, Magdalena; Skeppström, Emma; Weibull, Anna. Internationell jämförelse av civil-militära ledningsstrukturer inom PRT:er i Afghanistan jämförelse PRT. Memo

Lackenbauer, Helené. Reflektioner kring civil-militär samverkan i Afghanistan: En politisk rådgivares erfarenheter 2009-2010. Memo

Tham Lindell, Magdalena; Hull Wiklund, Cecilia. Jakten på synergin: Erfarenheter av civil-militär samverkan i PRT Mazar-e Sharif.

Marklund, Jenny; Hull Wiklund, Cecilia. Ledning i multifunktionella insatser – slutrapport.

Nilsson, Claes; Derblom, Markus. OECD/DAC riktlinjer för utvärdering av fredsfrämjande verksamhet: Erfarenheter från utvärdering av PRT Mazar-e-Sharif.

Nilsson, Claes; Zetterlund, Kristina. Arming the Peace - The Sensitive Business of Capacity Building.

Norén, Anders. Civil-militärt informationsutbyte vid PRT MeS.

Olsson, Angelica; Hull Wiklund, Cecilia. Comprehensive Approach i brittiska stabiliseringsinsatser.

Skeppström, Emma; Hull, Cecilia. På ruinens brant. Södra Sudans säkerhetspolitiska utveckling. Memo

Skeppström, Emma; Hull, Cecilia. Sudan i ett strategiskt perspektiv. Memo

Skeppström, Emma; Weibull, Anna. Security Force in the Making - Capacity Building in Kosovo

Skeppström, Emma; Wikén, Erik. Totalförsvar och Comprehensive Approach: Två sidor av samma mynt?

Weibull, Anna. Comprehensive Approach i nederländska multifunktionella insatser.

 

2010

Ekengard, Arvid. Svensk militär ledningsfilosofi möter samtida fredsfrämjande operationer.

Eldrigde, Adolfo. Peace-Building after Post-Modern Conflicts - The UN Integrated Misson (UNAMSIL) in Sierra Leone.

Eriksson, Mikael. Strategic Peace Building through the Lens of Peace Negotiations: - Lessons from Four Peace Processes (Bosnia and Herzegovina, Kosovo,
Afghanistan and Senegal).

Forsström, Anna; Lagerström, Maria; Tejpar, Johan. Myndighetssamverkan vid nationell krishantering.

Hanssen, Måns. Civil-Military Interaction in the European Union - Applying a Comprehensive Approach to CSDP Operations.

Hull, Cecilia. Kontraktering i internationella insatser: Kartläggning av trender, utmaningar och risker vid insatskontraktering.

Lindoff, Jenny; Hammervik, Magdalena. Challenges and Pitfalls in Key Leaders Engagement.

MacDermott, Justin; Hanssen, Måns. Protection of Civilians: Delivering on the Mandate through Civil-Military Coordination.

MacDermott, Justin; Sörenson, Karl; Derblom, Markus. Afrikansk säkerhet i ett 20-års perspektiv. Underlag till Perspektivplaneringen.

Nilsson, Claes; Svensson, Emma. Säkerhetssektorreform i förändring - Mot en ny SSR-agenda.

 

2009

Derblom, Markus; Hagström-Frisell, Eva; Schmidt, Jennifer. UN-EU-AU Coordination in Peace Operations in Africa.

Ekengard, Arvid. Coordination and Coherence in the Peace Operation in the Democratic Republic of Congo.

Elowson, Camilla.Clouds at the horizon? Security Challenges in South Africa's post-transition period.

Elowson, Camilla. The Joint Africa-EU Strategy - A Study of the Peace and Security Partnership.

Frelin, Jan. Purposeful Assessment. Assessing the Effects of Military Operations.

Frelin, Jan; Derblom, Markus; Lindén, Katrin; Nilsson, Claes; Tejpar, Johan. Design av utvärdering för PRT Mazar-e-Sharif.

Hull, Cecilia; Derblom, Markus. Abandoning Frontline Trenches? Capabilities for Peace and Security in the SADC Region.

Hull, Cecilia; Nilsson, Claes; Derblom, Markus; Egnell, Robert. Comprehensive Appoach i Fredsfrämjande Insatser. Den allomfattande insatsens beståndsdelar.

Hull, Cecilia; Eriksson, Mikael; MacDermott, Justin; Rudén, Fanny; Waleij, Annica. Managing Unintended Consequences of Peace Support Operations.

MacDermott, Justin. Breaking the mould in Zimbabwe: Pragmatic Engagement at a Critical Juncture.

MacDermott, Justin. Humanitära organisationers villkor för civil-militär samverkan.

Lindoff, Jenny. Koncept, metodik och verktyg för effektbaserad ledning (EBL). Slutrapport.

Lindoff, Jenny; Hull, Cecilia; Helene, Lackenbauer. Stakeholders and Interdependencies in Multifunctional Environments: A Case Study of Afghanistan.

Lindoff, Jenny; Wikberg, Per; Hull, Cecilia; Nilsson, Claes. Viking 08 Experiment Report - Exploring Sense Making Activites to Support Campaign Planning.

Nilsson, Claes; Svensson, Emma. Exit Strategies in Peace Support Operations.

Tejpar, Johan. How do peace support operations impact on conflict regions' economies?

Tejpar, Johan; Olsson, Louise. Operational Effectiveness and UN Resolution 1325 - Practices and Lessons from Afghanistan.

Wiklund, Mikael; Jonsson, Ulf. Redo för allt? En studie om materielplanering inför internationella insatser.

 

2008

Bogland, Karin; Egnell, Robert; Lagerström Maria. The African Union - A Study Focusing on Conflict Management.

Damidez, Nina; Norell, Magnus; Sörenson, Karl. Afrikanska Utmaningar - Perspektiv på FN:s, EU:s och AU:s säkerhetspolitiska arbete.

Egnell, Robert. Civil-Military Aspects of Effectiveness in Peace Support Operations.

Ekengard, Arvid. The African Union Mission in Sudan: Experiences and Lessons Learned.

Frelin, Jan. Lessons Learnt; Nordic Battle Group Force Headquarters.

Hull, Cecilia. Integrated Missions - A Liberia Case Study.

Hull, Cecilia. What Future for Privatized Peacekeeping?: Prospects and Realites in the UN Debate.

Hull, Cecilia; Nilsson, Claes; Derblom, Markus; Egnell, Robert. Contextualising the Comprehensive Approach: The elements of a Comprehensive Intervention.

Hull, Cecilia; Svensson, Emma. African Union Mission in Somalia (AMISOM): Exemplifying African Union Peacekeeping Challenges.

Lindoff, Jenny (Ed.) Swedish experiences from Multinational Experiment 5.

Lindoff, Jenny; Wikberg, Per; Hull, Cecilia; Nilsson, Claes. Viking 08 Experiment Report - Exploring Sense Making Activities to Support Campaign Planning.

Nilsson, Claes; Lagerström, Maria. Civil-militär samverkan i princip och praktik.

Norell, Magnus; Sörenson, Karl; Damidez, Nima. Afrikanska utmaningar - perspektiv på FN:s, EU:s och AU:s säkerhetspolitiska arbete.

Svensson, Emma. The African Mission in Burundi: Lessons learned from the African Union’s first Peace Operation.

Svensson, Emma. The African Union’s Operations in the Comoros: MAES and Operation Democracy.

Svensson, Emma. The Swedish Liasion Teams - An Evaluation of the Swedish Liasion Teams in Kosovo and Bosnia-Herzegovina.

Sörenson, Karl. Beyond Françafrique: the foundation, reorientation and reorganisation of France's Africa politics.

Sörenson, Karl. State Failure on the High Seas - Reviewing the Somali Piracy.

Tham Lindell, Magdalena; Zetterlund, Kristina. The Future Direction of NATO.