Läs mer

Norden och Östersjöområdet

Sveriges närområde, Norden och Östersjöländerna, har under senare år kommit att bli allt mer intressant ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Debatten om den rysk-tyska gasledningen i Östersjön, Rysslands och NATO:s allt mer intensiva militära övningsverksamhet i regionen samt Sveriges nygamla militära ominriktning mot närområdet är alla faktorer som bidrar till detta.

Projektet Säkerhet i närområdet, SIN, är ett flerårigt projekt på FOI som finansieras av Försvarsdepartementet. Det har som främsta uppgift att analysera de nordiska och baltiska ländernas säkerhetspolitik och strategi, liksom de utmaningar de ser och hur dessa kan mötas. Yttre faktorer som Rysslands och andra stormakters roller i regionen är centrala i dessa bedömningar, liksom ländernas inbördes ekonomiska förhållanden och energifrågornas växande betydelse.

 

Projektet studerar också hur förutsättningar för samverkan inom de europeiska och transatlantiska ramarna utvecklas, särskilt möjligheter till en närmare nordisk och nordisk-baltisk försvarspolitisk samverkan.

Projektet syftar också till att stärka kontakter med andra forskningsinstitut i regionen, det vill säga de nordiska och baltiska länderna samt Polen och Tyskland i deras roll som Östersjöstater.

 

Här är några exempel på frågeställningar som projektet arbetar med:

  • Nordisk försvarspolitisk samverkan
  • Baltisk energiförsörjning
  • Den rysktalande minoritetens roll i Estland och Lettland
  • Säkerhetspolitiska konsekvenser av ryskt ekonomiskt inflytande i Baltikum
  • Polsk-ryska relationer
  • Tysk utrikes- och säkerhetspolitik