Läs mer
Start

Rapporter och memo

Nedan återfinns ett urval av rapporter och memon med anknytning till Norden och Östersjöområdet. Publikationer som inte finns länkade kan beställas via registraturen på FOI

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Det fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök

 

2017

 

2014

 • Mike Winnerstig (ed.) Tools of Destabilization. Russian Soft Power and Non-military Influence in the Baltic States. FOI-R--3990--SE
 • Johan Eellend Intregration and divide: security aspects of the integration of the Russian-speaking population in Estonia in the light of Crimea, FOI Memo 5195
 • Johan Eellend. I skuggan av Krim- resultaten av Lettlands parlamentsval 2014. Memo 5094

 

2013

 • Lindström Madelene, Winnerstig Mike. Ett nytt Danmark med sikte på Europa? Dansk säkerhets- och försvarspolitik under regeringen Helle Thorning-Schmidt
 • Ljung, Bo, Neretnieks Karlis.Polsk säkerhet idag och imorgon

 

2011/ 2012

 • Ljung Bo, Malmlöf Tomas, Neretnieks Karlis, Winnerstig Mike. The Security and Defensibility of the Baltic States - A Comprehensive Analysis of a Security Complex in the Making.
 • Ljung, Bo, Neretnieks Karlis. Kommande reformering av den finländska försvarsmakten, FOI Memo 3843
 • Winnerstig Mike. Östersjöområdet - fredens hav eller begynnande rustningsspiral? publicerad i: Skeppström Emma, Olson Stefan, Wiss Åke. Strategisk utblick 2012
 • Winnerstig Mike. The Baltic Sea Area - A zone of Peace or a Conflict Area in the Making? i Strategic Outlook 2012

 

2010

 • Ljung Bo, Neretnieks Karlis . Security Policy in the Nordic Countries: Perceptions, Resources, History.
 • Ljung Bo, Tomas Malmlöf, Karlis Neretnieks. Baltisk säkerhet: handlingsfrihet och försvarbarhet.
 • Malmlöf Tomas. Ryskt ekonomiskt inflytande i de baltiska staterna – säkerhetspolitiska konsekvenser.

 

2009

 • Ljung Bo, Karlis Neretnieks. Nordisk försvarspolitisk samverkan: fortsättningsstudie. Strategiska mål och operativa behov – nationella eller gemensamma?
 • Ljung Bo och Karlis Neretnieks. Nordisk försvarspolitisk samverkan: Strategiska mål och operativa behov. En sammanfattande översikt.

 

2007

 • Larsson Robert L. Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security.
 • Ljung Bo. Nordisk försvarspolitisk samverkan – motiv, möjligheter och vinster.
 • Neretnieks Karlis, Riina Kaljurand. Security Sector Reform – A Nordic-Baltic Agenda.

 

2006

 • Larsson Robert L. Sweden and the NEGP: A Pilot Study of the North European Gas Pipeline and Sweden’s Dependence on Russian Energy.
 • Malmlöf Tomas.The Russian Population in Latvia – Puppets of Moscow?
 • Neretnieks Karlis. Multinational Corps North East – ”Baltic Corps” – En framtida partner i Östersjöområdet?
 • Oldberg Ingmar. Aktuell tysk utrikes- och säkerhetspolitik – prioriteringar och tendenser.
 • Unge Wilhelm m.fl. Polish-Russian Relations in an Eastern Dimension Context.

 

2005

 • Ljung Bo och medförfattare. Nordeuropeisk säkerhet och stabilitet.