Experter

Följande experter är verksamma inom NOTS:

Bengt-Göran Bergstrand är förste forskare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med olika länders försvarsutgifter och ekonomisk utveckling som främsta expertis. Han är civilekonom från Handelshögskolan, men har även studerat vid Stockholms universitet och College of Europe i Brugge. Bengt-Göran har under senare tid bl.a. publicerat sammanställningar om Natos respektive Östersjöländernas försvarssatsningar. Han har även arbetat vid SIPRI och FN:s Nedrustningsbyrå (UNODA), med hur försvarsekonomiska data kan användas för rustningskontroll och nedrustning.

 

Robert Dalsjö är disputerad och forskningsledare vid FOI:s enhet för strategi och policy, med inriktning mot militärpolitiska frågor, för närvarande svenska nationella intressen, tröskelförsvar och avskräckning, samt militär säkerhet i Östersjöregionen. Han har tidigare bl. a. arbetat med svensk och nordisk säkerhetspolitik, rustningskontroll, marina frågor, internationella operationer och Sveriges roll under det kalla kriget. Robert har även tjänstgjort vid Försvarsdepartementet och Sveriges Nato-delegation. Han är aktiv reservofficer inom Försvarsmakten.

 

Johan Engvall, är disputerad och analytiker vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med särskild inriktning på rustningskontroll, säkerhet i Östersjöregionen och in- och utrikes- och säkerhetspolitik i det tidigare sovjetområdet. Han har publicerat flera böcker, rapporter och artiklar om säkerhet, statsbyggnad och korruption i Centralasien. Johan har tidigare arbetat vid Uppsala universitet och Utrikespolitiska institutet samt tjänstgjort som konsult för Världsbanken.

 

Pär Eriksson är forskningsledare vid FOI:s enhet för samhällets säkerhet, med försvarspolitik, totalförsvar, internationella insatser och metoder för erfarenhetshantering som främsta fokus. Han har de senaste åren bl.a. lett ett regeringsuppdrag om hur insatsen i Afghanistan påverkat Försvarsmakten och medverkat i en rad olika studier om försvarspolitik och totalförsvar. För närvarande arbetar Pär bl.a. i ett större forskningsprojekt om erfarenhetshantering.

 

Eva Hagström Frisell är forskningsledare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med europeisk säkerhet och internationella insatser som expertområden. Hon har nyligen publicerat rapporter om Tysklands och Polens säkerhets- och försvarspolitik. Eva har även tjänstgjort som analytiker vid Försvarsdepartementet och som strategisk rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Niklas Granholm är forskningsledare vid FOI och verksam vid enheten för säkerhetspolitik. Han har tjänstgjort vid Utrikes- och försvarsdepartementen, där han arbetat med olika aspekter av europeiska säkerhetsfrågor. Analys- och studieområden rör geostrategisk utveckling i Arktis, nordiska, transatlantiska och europeiska säkerhets- och försvarspolitiska frågor, kärnvapenstrategiska frågor, konventionell rustningskontroll, fredsfrämjande operationer samt marinstrategisk utveckling. Han är ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. krigsvetenskapsakademien samt associerad medlem av Royal United Services Institute (RUSI) i London.

 

Michael Johnson är disputerad och förste forskare vid FOI:s enhet för strategi och policy med inomstatliga konflikter och icke-militära säkerhetshot som huvudinriktning. Han har på senare tid publicerat rapporter om Somalia, Nigeria och Syrien, samt bidragit till en studie om säkerhets- och försvarspolitik i norra Europa. Michael har doktorerat i statsvetenskap och har tidigare bl.a. tjänstgjort som konsult för Internationella Valutafonden (IMF) och operationsanalytiker vid Försvarsmakten.

 

Madelene Lindström är förste analytiker vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik med särskild inriktning på Nato. Madelene följer även norsk utrikes- och säkerhetspolitik. Hon har tidigare bl.a. skrivit om tröskelförsvar och avskräckning samt om EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Madelene har även tjänstgjort som operationsanalytiker vid Försvarsmakten samt som analysstöd vid Försvarsdepartementet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Madelene har en magisterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.

 

Erik Nordstrand är disputerad och forskningsledare vid FOI:s enhet för förmågeutveckling, med spel som expertområde. Erik arbetar huvudsakligen och sedan många år tillbaka med spel som metod för analys och studier av problem och förlopp. Erik har skrivit flera handböcker inom området, ger kurser och anordnar nationella spelkonferenser inom försvarsområdet. Erik har även tjänstgjort som operationsanalytiker vid Försvarsmakten.

 

Krister Pallin är analytiker vid FOI:s enhet för strategi och policy med försvarsplanering, militär doktrin och ledningsfrågor som främsta expertis. Han har bl.a. lång erfarenhet som operationsanalytiker inom Försvarsmakten och Försvarsdepartementet. Krister har lett flera stora projekt inom sina expertområden och även innehaft olika chefspositioner inom myndigheten. Han är aktiv reservofficer inom Försvarsmakten.

 

Niklas H. Rossbach är förste forskare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med inriktning mot amerikansk och europeisk säkerhetspolitik. Nyligen har han bl.a. skrivit om Brexit och tidigare om de strategiska följderna av ny amerikansk energiutvinning. Niklas har doktorerat i historia vid Europeiska universitetsinstitutet på anglo-amerikanska relationer och även genomfört en postdoc om psykologiskt försvar vid the Changing Character of War Centre vid universitet i Oxford.

 

Anna Sundberg är forskningsledare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, och inriktad mot europeiska staters säkerhets- och försvarspolitik, särskilt Frankrike. Hennes senaste rapporter handlar om Tyskland och Polen. Anna har tidigare skrivit flera rapporter om den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen i EU. Hon har även arbetat vid Försvarshögskolan och det franska forskningsinstitutet Fondation pour la recherche stratégique samt tjänstgjort som analytiker vid Försvarsdepartementet.

 

Per Wikström är disputerad och forskare vid FOI:s avdelning för CBRN skydd och säkerhet, med biologiska vapen som expertområde. Han är involverad i hot- och riskanalyser rörande såväl biologiska som kemiska ämnen. Per stöder bl.a. UD som teknisk expert arbetet inom exportkontrollregimen Australiengruppen. Dessutom har han drygt 10 års erfarenhet som kartritare och konsulteras som sådan av en mängd olika FOI-projekt.

 

Mike Winnerstig är disputerad och forskningsledare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med amerikansk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt Nato och andra transatlantiska frågor, som huvudsakliga expertområden. Han har, utöver ett stort antal skrifter och lång erfarenhet bakom sig inom dessa områden, sedan 2010 även studerat Östersjöområdets säkerhetsproblem, särskilt de baltiska ländernas försvars- och säkerhetspolitik. Mike har även tjänstgjort som analytiker vid Försvarsdepartementet.