Louise Levin/Försvarsmakten

Övning Baana 2015 i Finland. För första gången landar svenska Jas 39 Gripen på en finsk vägbas, inom det nordiska samarbetet och CBT-konceptet. Två Jas 39 och två F-18 Hornet startade från vägbasen för att sedan genomföra ett planerat CBT-pass. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten.

Om NOTS

Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhet (NOTS) är ett flerårigt projekt vid FOI som ska upprätthålla kompetens avseende säkerhets- och försvarspolitik i relevanta länder och organisationer. Huvudintresset i NOTS studier är operativa aspekter av västländernas säkerhets- och försvarspolitik, resurser, militära förmågor, operationer, övningar och beredskap. Projektet ska även kunna göra samlade analyser av den militärstrategiska utvecklingen i Nordeuropa och av aktuella händelser som påverkar de militära förhållandena i området.


NOTS skapades 2015 med utgångspunkt i två tidigare projekt med fokus på säkerhet i närområdet (SIN) respektive atlantisk säkerhet och europeisk krishantering (ASEK).