Stridsflygplan av typen F35 Lightning II landar vid Ämari-flygbasen i Estland, 2017. (AP Photo/TT Bildbyrån)

Stridsflygplan av typen F35 Lightning II landar vid Ämari-flygbasen i Estland under en Nato-övning 2017. (AP Photo/TT Bildbyrån)

Om NOTS

Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhet (NOTS) är ett flerårigt projekt vid FOI som ska upprätthålla kompetens avseende säkerhets- och försvarspolitik i relevanta länder och organisationer. Huvudintresset i NOTS studier är operativa aspekter av västländernas säkerhets- och försvarspolitik, resurser, militära förmågor, operationer, övningar och beredskap. Projektet ska även kunna göra samlade analyser av den militärstrategiska utvecklingen i Nordeuropa och av aktuella händelser som påverkar de militära förhållandena i området.


NOTS skapades 2015 med utgångspunkt i två tidigare projekt med fokus på säkerhet i närområdet (SIN) respektive atlantisk säkerhet och europeisk krishantering (ASEK).