Publikationer

Nedan återfinns de rapporter och memon som projektet gett ut under de senaste åren samt ett urval av publikationer från tidigare år.

 

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Det fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök.

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

  • Winnerstig Mike, Dörfer Ingemar, Reserapport från konferens- och forskningsresa till Kanada och USA, 17-27 mars 2004. FOI Memo 845.
  • Tham Lindell Magdalena, Framtida förutsättningar för Sveriges Partnerskap med NATO. FOI Memo 984.
  • Jarlsvik Helen, Oredsson Maria, Solidaritetsklausulen.Konsekvenser för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. FOI Memo 1068.
  • Clevström Jenny, Winnerstig Mike, Preserving Military-Technological supremacy? the U.S. Military S&T system as a Security Policy Tool. FOI Memo 1040.

 

2003