Experter

Experter som är verksamma inom Rysslandsprojektet.

Jakob Hedenskog, Forskningsledare, Fil mag, Projektledare.
Jakob är statsvetare och slavist. Han täcker rysk utrikespolitik, Nordkaukasien och länderna i OSS-området.

 

Jonas Kjellén, Analytiker, Pol mag.

Jonas följer olika aspekter av utvecklingen inom Rysslands väpnade styrkor.

 

Tomas Malmlöf, Forskare, Magisterexamen i statsvetenskap och kandidatexamen i nationalekonomi.
Från och med 2012 följer Tomas utvecklingen inom rysk försvarsindustri och energipolitik. Han arbetar även med frågor kring energisäkerhet och ekonomisk utveckling i Baltikum samt nordiskt militärt samarbete.

 

Johan Norberg, Förste forskare, Magisterexamen. i företagsekonomi och ryska.
Johan följer Rysslands militära utveckling samt internationella fredsinsatser och Afrika.

 

Nils Dahlqvist, biträdande analytiker, Msc.

Nils följer rysk energipolitik och privata militära företag. Han har en masterexamen i statsvetenskap från MGIMO Universitet.

 

Susanne Oxenstierna, Forskningsledare, Fil dr.
Susanne är Fil dr i nationalekonomi med inriktning mot ekonomiska system och transitionsekonomi. Hon analyserar rysk ekonomi och försvarsekonomi .

 

Gudrun Persson, Docent.
Gudrun arbetar främst med rysk säkerhets- och utrikespolitik, samt med Ryskt militärstrategiskt tänkande och ryska militärreformer.

 

Carolina Vendil Pallin, Forskningsledare, Fil dr.
Carolina täcker rysk inrikespolitik och säkerhetspolitiskt beslutsfattande samt rysk militärreform, säkerhetstjänsternas roll i rysk politik och Rysslands relationer med EU.

 

Fredrik Westerlund, Forskningsledare, Fil kand. i juridik respektive statsvetenskap.
Från och med hösten 2010 doktorand i statskunskap vid Åbo Akademi med inriktning på ryska civil-militära relationer. Fredrik arbetar med rysk militärstrategi och kärnvapenfrågor. Han är också en av projektets experter på rysk militär och försvarsindustri.