Läs mer

Rapporter och memo

Nedan återfinns ett urval av rapporter och memon med anknytning till Ryssland som utgivits under de senaste åren inom RUFS och angränsande projekt. Publikationer som inte finns länkade kan beställas via registraturen på FOI.

2017

  • Oxenstierna, Susanne & Hedenskog Jakob Ukraine’s economic reforms. Prospects of sustainabilitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, FOI-R—4472—SE, november 2017
  • Åkerberg, Jan. Ryska arméflyget 2016: utveckling av helikopterförbandens materiel, organisation och förmåga, FOI-D--0789--SE, september 2017.
  • Vendil Pallin, Carolina & Oxenstierna, Susanne. Russian Think Tanks and Soft Powerlänk till annan webbplats. FOI-R--4451--SE, augusti 2017.
  • Malmlöf, T. Nutid och framtid för rysk försvarsindustri, FOI Memo 6085, juni 2017.
  • Vendil Pallin, C. Rysslands Direktorat för inrikespolitik och dess roll i presidentvalet 2018, FOI Memo 60, februari 2017
  • Gudrun Persson (ed.), Jakob Hedenskog, Tomas Malmlöf, Johan Norberg, Susanne Oxenstierna, Roger Roffey, Carolina Vendil Pallin, Fredrik Westerlund (2016) Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv - 2016länk till annan webbplats.länk till annan webbplats FOI-R--4367--SE, januari 2017.

 

2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009

 

2008