Rapporter och memo

Nedan återfinns ett urval av rapporter och memon med anknytning till Ryssland som utgivits under de senaste åren inom RUFS och angränsande projekt. Publikationer som inte finns länkade kan beställas via registraturen på FOI.

2018

 

2017

  • Jonas Kjellén. Telekrigföringens roll inom Rysslands Väpnade Styrkor: En analys av ryska definitioner, FOI-D--0802--SE, december 2017.
  • Susanne Oxenstierna & Jakob Hedenskog. Ukraine’s economic reforms. Prospects of sustainabilitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, FOI-R—4472—SE, november 2017.
  • Tomas Malmlöf. Rysk materielförsörjning fram till 2035: En analys av nyanskaffning och uppgradering av befintlig materiel, FOI-D--0795--SE, oktober 2017.
  • Jan Åkerberg. Ryska arméflyget 2016: utveckling av helikopterförbandens materiel, organisation och förmåga, FOI-D--0789--SE, september 2017.
  • Carolina Vendil Pallin  & Susanne Oxenstierna. Russian Think Tanks and Soft Powerlänk till annan webbplats. FOI-R--4451--SE, augusti 2017.
  • Thomas Malmlöf. Nutid och framtid för rysk försvarsindustri, FOI Memo 6085, juni 2017.
  • Carolina Vendil Pallin. Rysslands Direktorat för inrikespolitik och dess roll i presidentvalet 2018, FOI Memo 60, februari 2017
  • Gudrun Persson (ed.), Jakob Hedenskog, Tomas Malmlöf, Johan Norberg, Susanne Oxenstierna, Roger Roffey, Carolina Vendil Pallin, Fredrik Westerlund (2016) Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv - 2016länk till annan webbplats.länk till annan webbplats FOI-R--4367--SE, januari 2017.

 

2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009

 

2008