Läs mer

Rapporter och memo

Nedan återfinns ett urval av rapporter och memon med anknytning till Ryssland som utgivits under de senaste åren inom RUFS och angränsande projekt. Publikationer som inte finns länkade kan beställas via registraturen på FOI.

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök

 

2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009

 

2008


Publikationer 1999-2007 (pdf)