Läs mer

Seminarier och konferenser

Den 16 september 2015 arrangerade RUFS tillsammans med Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) seminariet "Russia's defence spending and defence industry at a time of economic crisis". Talare var Tor Bukkvoll, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Ruslan Pukhov, Center for Analysis of Strategies and Technologies (CAST), Cecilie Sendstad, FFI och Tomas Malmlöf, FOI. Susanne Oxenstierna, FOI, var moderator.

 

8 april 2015 arrangerade RUFS tillsammans med UD ett seminarium "In a Cross-Fire of Integration: Ukraine, the EU and Russia". Inbjuden talare var Dr. Kataryna Wolczuk, Birminghams universitet, Storbritannien.

 

30 oktober 2014 arrangerade RUFS tillsammans med Asienprojektet ett seminarium med temat "Sources of Chinese global power". Inbjuden talare var Shaun Breslin, professor från universitetet i Warwick.

 

22 april 2014 Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin var talare vid seminariet under rubriken ”Russia in Search of an Identity” den 22 april på Utrikespolitiska institutet.

 

28 april 2014 deltog Gudrun Persson i den internationella konferensen ”Security in Northern and Eastern Europe 2014”, kommentator i panelen “Russia as a Regional Actor Post the Ukraine Crisis”.

 

1 april 2014 höll Carolina Vendil Pallin ett föredrag vid seminariet ”The Ukraine Crisis and regional stability”, anordnat av ISDP. Mer info här.

 

21 mars 2014
Ett seminarium anordnas på Försvarsdepartementet om Tullunionen mellan Ryssland, Kazaktstan och Vitryssland. Talare: Professor Julian Cooper, University of Birmingham och professor Silvana Malle, University of Verona. Discussant: Dr Torbjörn Becker, Stockholm School of Transitions Economics (SITE).

6 september 2013 arrangerade RUFS en rundabordskonferens på temat ”Russia: prospects for a Unique Russian Path”. Introduktionsanföranden hölls av Julian Cooper, University of Birmingham; Keir Giles, Conflict Studies Research Center och Hanna Smith, Alexanderinstitutet, Helsingfors. Modererade gjorde Carolina Vendil Pallin, RUFS.

 

21-22 maj 2013 arrangerade RUFS tillsammans med Asien-projektet en tvådagarsworkshop i Almaty, Kazakstan, i samarbete med Al-Farabi-universitetet. Temat var ”Afghanistan post NATO – Central Asian States’ Perspective on Regional Security”. http://www.foi.se/sv/nyheter/Press--nyheter/Nyheter/2013/FOI-arrangerade-Workshop-i-Kazakstan/

 

12 april 2013 I samband med gästforskarbesök av professor Julian Cooper, University of Birmingham, anordandes ett seminarium på temat ”Different this time? Russia and prospects for Eurasian integration”. Talare: Julian Cooper.

 

11 Mars 2013, i samband med ett besök från den Moskva-baserade tankesmedjan Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST), arrangerade RUFS ett internationellt seminarium på temat ”Defence Industry and International Cooperation”. Medverkade gjorde Ruslan Pukhov, CAST, Martin Lundmark, FOI och Paul Holtom, SIPRI.

 

1 februari 2013 anordnade Rysslandsprojektet ett seminarium om Ryssland och Arktis med docent Katarzyna Zysk från Norwegian Institute for Defence Studies i Oslo.

 

8 november 2012 arrangerade Rysslandsprojektet en workshop, ”Att styra Ryssland – makt, kontroll och motstånd”, med deltagande från FOI, FHS/CATS och Åbo Akademi. (klicka för program)

 

26 september 2012 medverkade Carolina Vendil Pallin vid seminariet “I väntan på reformer - under Putin och Medvedev”. Seminariet arrangerades av Utrikespolitiska Institutet.

 

21 september 2012 höll Carolina Vendil Pallin ett föredrag om "Rysk militär förmåga - nu och i framtiden" vid konferensen ”Sveriges plats i världen med blick mot framtiden” i Göteborg. Anordnare var Folk och försvar och Föreningen för Göteborgs försvar. Mer info här.

 

24 maj 2012 arrangerade Rysslandsprojektet med stöd av Riksbankens jubileumsfond en internationell endagskonferens, ”Russian Energy and Security up to 2030”, om rysk energipolitik och dess säkerhetspolitiska konsekvenser. Under konferensen presenterade 14 forskare från hela nio länder bidrag med olika geografiska och ämnesperspektiv. Se program och presentation av de deltagande forskarna.