Start

Antenner

Inom området Antenner arbetar FOI från initiala steg med tillämpad forskning till framtagning av systemdemonstratorer och prototyper.

Forskningen inom antenner inkluderar elektromagnetiska beräkningar, analyser och mätningar för utveckling och design av antenner, multifunktionella gruppantenner och antennsystem. Kompetensen omfattar även EM-miljö och HPM-skydd.


För att kunna stödja Försvarsmakten inom värderingsverksamheten driver vi flera speciallabb som är unika i Sverige. Vi har två mäthallar som är lämpade för antennmätningar och mätningar som kräver elektromagnetiskt ostörd miljö. Vår andra viktiga mätresurs är utomhusmätplats Lilla Gåra som är avsedd för radar- och antennmätningar.

 

I vår forskning agerar vi oftast som länk mellan universitets grundforskning och FOI:s tillämpade forskning. Det är därför naturligt att vi samverkar med många andra forskningsgrupper inom FOI och har ett stort nationellt och internationellt nätverk. I Sverige har vi brett samarbete med UoH som LiU, KTH, LTH, Chalmers och FHS. Exempel på internationellt samarbete är Fraunhofer institut i Tyskland, VTT i Finnland, ONERA i Frankrike och TNO i Holland.

 

Våra viktigaste tillämpningsområden är således radar och telekrig, men det finns även andra tillämpningar som rymd. Våra kunder är såväl militära som civila kunder.