IR-system

Verksamheten inom IR-området är främst inriktad mot varnar-, spanings- och övervakningssystem samt även mot målinmätnings- och målföljningssystem. Ett annat viktigt område är analys och värdering av signaturer för olika militära plattformar och motmedel. Tillämpningarna återfinns främst inom försvars- och säkerhetssektorn.

Den fortsatta utvecklingen inom IR-området är baserad på tre viktiga komponenter; nya multi/hyperspektrala och polarimetriska sensorteknologier som utnyttjar nanoteknik, nya kraftfulla signalprocessorer som ger förbättrad beräkningskapacitet samt nya landvinningar inom bildbehandling som ger ökad förståelse för hur sensorinformation extraheras. Kompetens spänner över temaområden som radiometri, signaturer, sensorer och sensorsystem, signal- och bildbehandling och modellering & simulering.

 

Forskningen bedrivs i internationell samverkan i olika internationella organisationer såsom EDA och NATO.