Lasersystem

Verksamhet innefattar teknik, fenomen och system relaterade till lasertillämpningar. Viktiga militära tillämpningar som studeras är spaning, målinmätning, måligenkänning, kommunikation och telekrigföring. Inom säkerhetsområdet studeras detektion av farliga ämnen.

Aktuella projekt berör bland annat måligenkänning, optikspaning inklusive laserbaserade motmedel och verkan, laserskydd, optiska fiberhydrofoner, detektion av B-stridsmedel, minspaning samt lidar för atmosfärs- och undervattenstillämpningar.

 

Nya laserbaserade metoder utvecklas för B-detektion och tredimensionell avbildning över och under vatten. Laserteknik tas fram och demonstreras för elektrooptiska motmedel. inom området finns ett ljudlaboratorium, en hundra meter lång optisk mäthall och en stor instrumentpark med lasrar, lasersystem samt avancerade kameror och mätinstrument.

 

Forskningen bedrivs i internationell samverkan via EDA, nationella forskningslaboratorier och olika NATO-grupper.