Radarteknik

Verksamheten inom radarteknik är inriktad mot teknik och demonstratorer för korträckviddiga radarsystem.

För många av våra tillämpningar är förmågan att ”se igenom” avgörande. Det kan gälla, att se igenom marken för att hitta läckande vattenrör eller oexploderad ammunition (UXO), att se igenom snö eller rasmassor för att mäta snödjup eller hitta överlevande, att se igenom väggar och dörrar för att upptäcka gömda personer eller att se igenom kläder och paketeringar för att upptäcka gömda vapen och sprängämnen.

 

Vi studerar också ny energisnål flexibel och kompakta gruppantenner för spanings- och övervakningssystem. Applikationsområden är till exempel radarsensorer för UAV:er.

 

Verksamhet omfattar:

 

  • Komponenter, kretsar och antennintegrering, främst för millimetervågs- och THz-frekvenser
  • Sändar- och mottagarmoduler
  • Arkitekturer för gruppantenner
  • Teknikdemonstratorer