Start

Signaturer

Verksamheten Signaturer fokuserar på tillämpad forskning inom signaturanpassning. Viktiga forskningsinriktningar är signaturmaterial och signaturmodellering. Kunskap och resurser finns också för analys och värdering av signaturer för olika militära plattformar.

Inom signaturteknik hanteras frågeställningarna multispektralt det vill säga vi jobbar samtidigt inom det visuella, IR- och radarområdet. Stor kunskap och erfarenhet finns om signaturanpassning och signaturmodellering av plattformar och soldater i olika miljöer, och vi kan därmed också hantera nya hot.

 

För att kunna stödja Försvarsmakten inom värderingsverksamheten driver vi flera speciallabb och mjukvaror vilka är helt unika i Sverige. Dessa laboratorier används för mätning av alla typer av våglängdsområden såsom radar, IR och laser. FOI har också erfarenhet och utrustning för att genomföra signaturmätning i fält. Genom forskningen inom signaturmodelleringen tar vi fram validerade programkoder för mål och bakgrund som stöd för bland annat simuleringsverksamhet.

 

I vår forskning agerar vi oftast som länk mellan universitets grundforskning och FOI:s tillämpade verksamhet. Det är därför naturligt att vi samverkar med många andra forskningsgrupper inom FOI och har ett stort nationellt och internationellt nätverk. I Sverige har vi brett samarbete med UoH.