Start

Systemutveckling och human factors

FOI bedriver forskning avseende principer, metoder och tekniker för utveckling av sociotekniska system. Sociotekniska system är komplexa system som består av människor och teknik, i vilka människor nyttjar tekniken i strävan efter att genomföra verksamhet och uppnå mål. Forskningen bidrar till att öka uppdragsgivares förmåga att utveckla, anskaffa och införa ändamålsenliga system, så som ledningssystem. En särskilt fokus finns på gränssnitt mellan operatörer och teknik, samt koncept för ledning. Forskningen sker i hög utsträckning i nära samverkan med uppdragivare.


Forskningen innefattar teknik, organisation, verksamhet och människan samt utgör brygga mellan teknisk och beteendevetenskaplig forskning. Detta med syftet att stödja våra uppdragivare i utveckling av förmågor, ledningssystem, verksamheter och tekniska system samt träningslösningar som utvecklar människans förmåga att hantera komplexa situationer. Våra uppdragsgivare innefattar Försvarsmakten, FMV, EU, MSB och polisen.


Forskningen bedrivs i huvudsak inom forskningsområdena:

 

  • Systemutveckling
  • Människa- teknikinteraktion
  • Ledning och ledningssystem

Kontaktperson

Linda Sjödin

Enhetschef MTO

08-555 030 00