Telekrig

Telekrig omfattar värdering och simulering, optroniska system samt radio- och μvågssystem.Inom området Telekrig bedrivs metod- och teknikutveckling, studier, utbildning samt teoretisk och experimentell forskning, gällande stör- och skyddsmetoder inom det elektromagnetiska området. Verksamheten stödjer huvudintressenterna Försvarsmakten och FMV i strävan att uppnå en telekrigförmåga som motsvarar behoven för våra insatsförband. En stor del av möjligheterna med system inom telekrigområdet ligger i kunskapen om hur systemen ska användas operativt.

Labb- och forskningsresurser

Vi har avancerade laboratorier för att göra olika analyser och försök. Nedan listar vi de labb och resurser vi kan stå till förfogande med. Vår personal och våra forskare har djupa kunskaper inom sina områden. Du kan till exempel hyra våra labb för att göra olika tester eller bara för att analysera en specifik del inom ett projekt.

 

Elektromagnetiskt

Optiskt

Akustiskt

Mobila radarnätsystemet Arken

Fiberoptiskt laboratorium

Ekofritt rum - akustiska tester i frifältsmiljö

Mäthallar - mätningar i mikrovågsområdet

Atmosfärlidar


Utomhusmätplatser Lilla Gåra

Hydrooptik


Mikrovågskomponenter

3D LADAR


Modväxlande kammare - provning av elektronisk utrustning

Infraröd och hyperspekral optik


SImulering av radar i sensorsimuleringsmiljö

Spektral materialkarakteriseringSimulering av IR och laser i sensorsimuleringsmiljö


 

Kontaktperson

Johan Falk

Enhetschef