Telekrigsystem

Genom att nyttja telekrigsystem kan man vinna fördelar avseende möjligheten att upptäcka, positionera, analysera, blockera eller vilseleda sin motståndares radio- eller radarsystem.

Verksamheten omfattar forskning, utveckling och system för traditionellt telekrig (spaning och störning) mot radio- och radarsystem men även telekrig i syfte att skydda mot IED-attacker.

 

Verksamhet bedrivs inom områdena:

 

  • Telekrigsteknik, -metoder och -funktioner
  • Radio- och radarteknik
  • Signalbehandling
  • Mjukvaruutveckling
  • Hårdvarudesign och konstruktion