Undervattensforskning

Inom undervattensforskning arbetar FOI med att utveckla marina spanings- och övervakningssystem som bland annat kan användas för att möta hot samt förhindra brottslig verksamhet. Numera har området breddats från strikt militära tillämpningar som ubåtsjakt, hamnövervakning, eller minskydd, till att även inkludera en mängd civila tillämpningar, t.ex. oljeprospektering, inspektion av pipelines eller undersökningar av bullerpåverkan i undervattensmiljö. Genom att kombinera olika forskningsmetoder i form av simulering och modellering,signalbehandling och analys med experimentell forskning har FOI skapat en unik kompetens inom bland annat områdena undervattensmiljö, akustik och elektromagnetik. På grund av Sveriges läge vid Östersjön har vi lång erfarenhet av grunda vatten och de speciella förutsättningar som gäller där.

 

Forskningen finansieras till största delen genom uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets materielverk, departement och svensk industri men arbete utförs även för civila forskningsfinansiärer och kunder utomlands. Till viss del sker forskningen i form av samarbeten med universitet och högskolor och andra forskningsinstitut, nationellt och internationellt.

Kontaktpersoner

Alex Cederholm

Enhetschef

08-555 030 00

Ola Kärvell

Enhetschef