Elektromagnetiskt_experiment

Foto: FOI

Elektromagnetik

Forskningen inom området syftar till att förstå och kunna beskriva utbredningen av elektriska och magnetiska fält i hav och havsbottnar. En viktig verksamhet är att mäta och modellera den elektromagnetiska miljön i vattenvolymen för att till exempel Försvarsmakten ska kunna beräkna räckvidder för sensorer och signaturer hos fartyg. Andra tillämpningar är att vid bottenkartering bestämma de elektriska egenskaper hos havsbotten och berggrunden som stöd för t.ex. prospektering.