Undervattensverksamhet

Forskningsmetoder

Experiment

För att skydda svenska vatten och kuster utvecklas nya experimentella metoder och system för registrering av akustiska och elektromagnetiska signaler. Signalerna kan komma från såväl ytfartyg som undervattensfartyg men även från dykare eller marint liv. Systemen kan vara stationära för exempelvis mätningar över lång tid, eller vara rörliga och därmed kunna täcka stora områden, t.ex. system avsedda för autonoma farkoster. Resultat av den experimentella forskningen tillämpas även inom områden som prospektering och oceanografi.

 

Signalbehandling/Analys

För att utvinna information från signaler som de experimentella systemen registrerar måste signalen representeras, manipuleras och transformeras med hjälp av olika signalbehandlingsalgoritmer. Utvecklingen inom datatekniken medför att allt mer avancerade signalbehandlingsalgoritmer kan användas vilket innebär att existerande system kan förbättras och ges nya förmågor. Signalbehandling används också för att göra spaningssystem mer robusta, genom minskad inverkan av olika naturliga eller avsiktliga störningar.

 

Simulering/modellering

Utvecklandet av nya sensorsystem förutsätter att man kan simulera och modellera signalutbredning där sensorerna är avsedda att verka. Typiska Östersjö-miljöer är ofta komplicerade med grunda vatten och många skär, holmar och öar nära kusterna. Forskningen innefattar utveckling av mjukvara för akustisk, elastisk och elektromagnetisk vågutbredning. En viktig komponent är att förstå källan vilket görs med avancerade signaturberäkningar som i många fall måste ta specifik hänsyn till den miljö man befinner dig i. Spridningen av dessa vågor mot olika mål, till exempel ubåtar, dykare och begravda minor modelleras också med de verktyg vi utvecklar. Simulering och modellering är också ett kostnadseffektivt sätt att utvärdera prestanda och effektivitet vid utformning av nya undervattenssystem, vilket är till stor nytta för bland andra Försvarsmakten inför modernisering eller nyanskaffning av materiel.