Start

Foto: Förvarets mediebank

Hamnsäkerhet - på spaning efter dykare i hamnmiljö

Sedan drygt två år tillbaka försöker forskare från FOI skapa hamnsäkerhet genom att upptäcka dykare i hamnområden via passiva akustiska och icke akustiska elektrodsensorer. De ingår i ett forskningsprojektet som testar utrustning som ska varsebli och larma vid ovälkomna aktiviter.

- Det har fungerat bättre än vi förutsåg. Vi söker små mål som har en s.k. låg signatur och i en miljö som kan beskrivas som en starkt störd miljö och har ändå lyckats, säger Ron Lennartsson, forskare vid FOI.

 

Under forskningsförsök vid Göteborgs hamn har man testat flera olika metoder. En av metoderna innebär att man använder s.k. aktiva sonarer. De skickar ut en signal som studsar tillbaka och fungerar som en form av undervattensradar. En annan metod innebär att man använder sig av passiva akustiska sensorer. Förenklat innebär det att datorerna kan lyssna via mikrofoner under vattnet. Den tredje metoden som forskarna också testat i Göteborgs hamn innebär att man försökt upptäcka dykare genom att studera förändringar i det fält som uppmätts med elektrodsensorer.

 

– Militärbaser är en lugnare miljö. Där kan man höra dykarens andetag när de närmar sig på kanske hundra meters avstånd. Göteborgs hamn däremot innebär en mer störd miljö, med ljud från kranar och förbipasserande godstrafik, vilket i dagsläget ger oss möjlighet att upptäcka dykare på ca 30 meters avstånd

.

Forskningen sker på uppdrag av Försvarsmakten och syftet är att utveckla metoder som kan skydda svenska fartyg i svenska vatten och vid internationella insatser. Skyddet kan också stödja samhället i övrigt.

 

– Vi är också i behov av att kunna skydda andra länders örlogsfartyg, som när sju Natoländer besökte Göteborg för en tid sedan. Vi har också de internationella operationer som Sverige deltar i, som kräver den här typen av beredskap.

 

När det gäller elektrodsensorerna har forskningen vid FOI traditionellt legat långt fram. Forskarna vid FOI har tidigare utvecklat en elektrodsensor som mäter det elektriska fältet och fått patent på den.

 

- Målet är att utveckla ett effektivt skydd både för kommersiella hamnar och militärbaser. Det primära är att upptäcka dykare, undervattenstransportörer och autonoma undervattensfarkoster som kan innebära terrorhot. Vi behöver metoder som innebär att hotet kan upptäckas tillräckligt tidigt och generera larm.

 

Nya metoder fungerar som komplement till dagens utbud

Industrin säljer i dagsläget aktiva sonarer (radar fast under vatten) med en uppgiven räckvidd uppåt 1000 meter. Denna räckvidd är troligen påvisade i en för systemet mycket fördelaktig miljö. I en realistisk hamnmiljö blir räckvidden betydligt kortare och dessutom snabbt skiftande med variationer i undervattensmiljön.

 

Vårt system är ett komplement till det industrin säljer. Tillsammans får man en säkrare täckning som kan upptäcka en inkräktare. Vi anser att vi behöver både det elektriska och de akustiska metoderna. Ibland slår bakgrundsmiljön ut ett av systemet och då behövs det andra för att bibehålla säkerheten. De passiva sensorerna ska användas som en bottenliggande spärrlinje som säkert upptäcker allt som passerar över dem.

 

Forskningen inom området siktar i dag in sig mer på vad som sker vid upptäckt av inkräktare. Hur kan man utveckla icke dödliga motmedel? Kan man få en eventuell dykare att vända om eller komma upp till ytan? Denna typ av frågor blir mer och mer intressant.

 

– Under många år var målet att upptäcka, nu handlar det även om vad man ska göra om man upptäcker.

Fyra forskare från FOI deltog vid den årliga konferensen MAST (Marina system och teknik)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Stockholm. De informerade om pågående forskning och FOI:s framtidsplaner.

 

- Vi har ett nytt projekt på gång, HaPS (Harbor and Bas Protection System). Det innebär att Sverige, Italien, Tyskland och Norge kommer att samarbeta kring skydd av hamnar. Tanken är att vi ska kunna utveckla ett gemensamt övervakningssystem som även inkluderar icke dödliga motmedel, säger Ron Lennartsson.