Undervattensmilj_

Foto: FOI

Undervattensmiljö

FOI:s forskning inom området syftar till att undersöka ljuds inverkan på marint liv. Framförallt mäter och modulerar FOI ljudtryck och partikelrörelser i vattnet för att sedan relatera effekten. FOI utför uppdrag åt både civila och militära uppdragsgivare. Forskningen sker i nära samarbete med flera universitet och FOI verkar inom många internationella samarbeten. Bland annat inom Helsinki Commission (HELCOM) samt OSPAR.