Start

CFD

Kompetensgruppen CFD (Computational Fluid Dynamics) bidrar till Försvarsmakten, FMV, FOI-projekt, svensk industri och utländska samarbetspartners inom området strömningsmekanik. Det kan handla om vattenflöde inom hydrodynamik, eller gasflöde som vid aerodynamik, förbränning eller spridningsberäkningar.

Våra expertområden inkluderar:

 

 • LES (Large Eddy Simulation)
 • RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes)
 • Hydrodynamik
 • Aerodynamik
 • Förbränningssimuleringar
 • Spridningsberäkningar
 • Vapenfysik
 • Ballistik
 • Framdrivning
 • Strömningsinducerat buller
 • Flerfasströmning
 • Fluid-struktur interaktion
 • Stabil skiktning
 • Rörliga beräkningsnät

 

CFD-gruppen har växt kontinuerligt under de senaste tio åren och har under tiden medverkat i ett allt större antal projekt.

 

Gruppen leds av forskningschef Christer Fureby och är en del av enheten Energetiska material och modellering under ledning av enhetschef Malin Kölhed.