Start

Elektrofysik

Elektrofysikgruppens huvuduppgift är forskning kring högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (eng. High Power Microwaves) och dess användning för militära tillämpningar. Mikrovågsstrålning kan koppla in i alla typer av elektronisk utrustning och om effekttätheten vid målet är tillräckligt hög kan strålningen orsaka allt ifrån temporär störning till permanent förstörande verkan. I takt med att militär materiel blir mer och mer beroende av avancerad elektronik blir de militära systemen mer sårbara för denna verkanstyp.

 

Andra forskningsområden är plasmastyrd förbränning och elektromagnetisk framdrivning och utskjutning. Inom plasmastyrd förbränning är målet att stimulera en förbränningsprocess med hjälp av elektrisk energi så att förbränning kan ske stabilt även med en mycket mager blandning. Forskningen finansieras av Energimyndigheten och bedrivs i samarbete med Siemens Turbomachinery och avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds Universitet.

 

Kompetensområdesledare och kontaktperson är Tomas Hurtig