Start

Robotteknik


Kompetens och kunskap om robotteknik är nödvändigt för att förstå funktioner, beteenden och begräsningar i styrda vapen, vapen bärare och andra farkoster. Detta innefattar flygmekanik, tillämpad aerodynamik, styrning, navigering, banplanering, optimering och autonomi.

 

Kunskapen används för att kunna analyser och värdera vapensystem, med hänseende på prestanda och förmåga för existerande och möjliga framtida koncept samt för att utveckla simuleringsmodeller för flygsimulatorer, bordssimulatorer och studier.