Start

Security of explosives

Security of explosives - förebygga, upptäcka, dämpa och reagera

Området “Security of Explosives, SoE” innefattar forskningsverksamhet som syftar till att minska hotet från, och konsekvenserna av, hemmagjorda bomber (HME) och improviserade laddningar (IED). Både från civil och militär synpunkt och innehållande civila, militära eller hemmagjorda sprängämnen. Analys och provtagning kan ske under tillverkning av en bomb, vid hantering av misstänkta föremål samt efter detonation.

 

Inom området SOE är FOI världsledande och koordinerar forskning motsvarande en kvarts miljard kronor. Dessa forskningsprojekt spänner över hela kedjan från förebyggande forskning som skall förhindra att det går att göra bomber till forskning som syftar till att finna tekniker för att dämpa effekten av en utplacerad bomb.

 

FOI är en expertmyndighet och en tung aktör inom säkerhetsforskningen i Sverige och Europa. FOI blir
ofta kallat som expert till olika samverkansgrupper och nätverk och hjälper också ofta till när händelser som
involverar bomber eller ammunition har inträffat i samhället. FOI erbjuder analyser, utbildningar och
konsekvensanalyser åt både försvarsmakten samt åt det civila samhället.