Start

Dämpa

En ung brasiliansk student blev förväxlad med en misstänkt för bombningen den 21/7. Han övervakades och följdes från hemmet på sin färd mot Stockwells tunnelbanestation Polisen trodde att han kunde bära en självmordsladdning, baserad på peroxidsprängämnen, och att hans avsikt var att detonera bomben i tunnelbanesystemet för att orsaka ett stort antal dödsfall hos allmänheten. Efter att han klivit ombord på ett tunnelbanetåg vid Stockwell blev han skjuten med sju skott i huvudet.

I sådana här fall behöver man titta på ingripande med icke-dödliga metoder. Det finns olika perspektiv i detta, och olika möjligheter att ingripa beroende på plats och situation. Frågor som är av intresse här är hur man separerar en misstänkt bombare (från oskyldiga), hur man kan skydda mot effekterna från bomben, och hur man kan ingripa med icke-dödliga medel.

 

För neutralisering av enklare, lättillgängliga bomber finns idag många väletablerade metoder. Ofta bygger de på att neutraliseringsverktyget jobbar ganska nära den misstänkta bomben. Metoder och verktyg är dock mycket mer begränsade när det gäller att neutralisera eller dämpa en mer avancerad bomb (svårtillgänglig, välförpackad eller sofistikerat tändsystem). I en stadsmiljö orsakar dessutom fragmenten från bomben de flesta skadorna.

 

Pågående forskning syftar därför även till att begränsa spridning av fragment, att ta fram nya och förbättra existerande neutraliseringverktyg/icke-dödliga medel, samt att utveckla nya tillvägagångssätt för hantering av misstänkta bomber.