Start

Förebygga

Den 11 December 2010 inträffade Sveriges första terroristattentat då en självmordsbombare detonerade hemmagjorda bomber (HME) i centrala Stockholm. Den 22 Juli 2011 skakades Europa återigen av ett terrorattentat, då Anders Behring Breivik efter noggrant och långsiktigt planerande parkerade en HME-fylld bil utanför regeringsbyggnaden I Oslo, Norge. Breiviks HME var tillverkad av kommersiellt tillgängliga produkter som genom omfattande arbete omvandlats till HME.

Så länge det går att göra HME av vanliga hushållsprodukter från recept tillgängliga på Internet kommer detta tyvärr utnyttjas av terrorister och kriminella för tillverkning och användning av hemmagjorda bomber.

 

Det finns olika sätt att ta sig an detta problem, exempelvis kan man förebygga tillverkning av HME genom att angripa tidigare skeden i terroristens tidslinje. Detta genom att bland annat begränsa dessa produkters tillgänglighet för allmänheten, registrera användare av dessa produkter eller begränsa dessa produkters användbarhet som explosivämne. FOI bedriver även forskning för att försvåra otillåten användning av vissa utgångsämnen till hemmagjorda bomber för att därigenom minska det totala hotet från sådana bomber.

 

Syftet med denna forskning är att arbeta förebyggande och minska antalet lyckade attentat. Genom att göra tillverkningen svårare eller helt omöjlig kommer tiden det tar för att konstruera en bomb att förlängas vilket underlättar vid det polisiära brottsförebyggande arbetet och vid detektion av bombfabriken.