Start

Reagera

De första åtgärderna på en brottsplats där en explosion har skett är påbörjandet av räddningsinsatser. Den ansvarige räddningsledaren koordinerar räddningspersonal samtidigt som han även måste spärra av ett tillräckligt stort säkerhetsområde.

FOI bedriver forskning för att, parallellt med räddningsarbetet, kunna få fram så mycket information om brottsplatsen på så kort tid som möjlig, och med insamlingsutrustning på ett säkert avstånd. Bland annat är det viktigt att snabbt kunna samla in forensisk data och göra en riskbedömning av detonationsplatsen för att säkerställa att inga detonerade laddningar finns kvar. Detta för att säkerställa att räddningspersonal kan utföra sitt arbeta utan att utsätta sig själva och andra civila för risk. Efter att brottsplatsen har säkrats initialt görs mer omfattande insamlingar av forensiska bevis.

 

Mycket av FOIs forskning i dessa sammanhangen (tillsammans med partners inom Europa), är fokuserad på framtagning av provtagningsmetodik samt utveckling av system och verktyg för avståndsdetektion av explosivämnen. Kombinerat med en 3D avbildning av brottsplatsen kan man gå bakåt i tiden för att uppskatta storleken på laddningen och ta fram en exakt detonationspunkt. På så vis, genom att snabbt kunna ge polisen resultat från en forensisk undersökning av detonationsplatsen, ökar polisens möjlighet att hitta förövarna eller att stoppa eventuella sekventiella bombattacker.