Systemvärdering

Värdering av vapensystem på stridsteknisk och taktisk nivå för egna system och hotsystem kräver bred domänkunskap inom mark-, sjö och luftstrid. Vidare krävs specifik kunskap om olika vapensystem och kunskap om lämpliga verktyg och metoder för utvärdering. Kunskap och tekniska specifikationer tillhandahålles från FOI:s olika verksamhetsområden där t.ex. konceptstudier utgör en del.

 

Fokus ligger på enskilda system, system i samverkan samt att förstå systemeffekter i ett operativt sammanhang.