Start

Hyr labb- och forskningsresurser

Öppna dörrar till unika resurser och branschledande kunskap

FOI har unika experimentella resurser och erfarna forskare med djupa och breda kunskaper inom sina områden. Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som gör det möjligt att hyra enskilda resurser eller använda flera av dem på en gång.

 

De kunskaper och den utrustning som finns inom FOI kan användas till allt från att förhindra eller minska verkningarna vid allvarliga epidemier eller kollapsande IT-system till att förebygga skador av extrema väder.

 

FOI har under många år har arbetat med forskning i framkant. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk, men vi arbetar också med forskning och implementeringar för att hitta lösningar åt industrin och näringslivet.