Start

Analyser och uppdrag inom CBRN-ämnen

FOI:s experter utför analysarbete på hög nivå till företag som arbetar med avancerade analyser inom exempelvis bioteknik, kemiteknik och medicin.

 

Till sin hjälp har FOI:s experter instrument, protokoll och laboratorier för att hantera och analysera högtoxiska kemikalier, infektiösa sjukdomsframkallande organismer, radioaktiva prover och kombinationer av dessa olika ämnen.

 

Till sin hjälp har FOI:s experter instrument, protokoll och laboratorier för att hantera och analysera högtoxiska kemikalier, infektiösa sjukdomsframkallande organismer, radioaktiva prover och kombinationer av dessa olika ämnen.

 

Exempel på uppdrag som FOI kan genomföra är:

 

 • Analys av industrikemikalier och dess relevanta toxikologiska nedbrytningsprodukter.
 • Analyser av arbetsmiljöproblem, med till exempel isotiocyanater.
 • Kemiska undersökningar och komponentanalyser.
 • Metodutveckling för provtagning och provpreparering.
 • Tillverkning av referenssubstanser.
 • Bestämmande av strukturella detaljer och modifieringar i proteiner.
 • Spåranalyser av ämnen i biologiska vätskor.
 • Stöd till statliga myndigheter med forensiska analyser.
 • Analyser av farliga sjukdomsframkallande mikroorganismer som biologiska stridsmedel och potentiella ämnen för bioterrorister.
 • Analyser av giftiga kemiska ämnen som kemiska stridsmedel, toxiner, explosivämnen och andra miljöfarliga kemikalier.
 • Analyser av radioaktiva nuklider och kärnmaterial.
 • Forskning kring harpest-bakterien Fransicella tularensis, ett potentiellt stridsmedel.

 

FOI har en omfattande erfarenhet av att arbeta med CBRNE*-ämnen. Bland medarbetarna finns utbildade mikrobiologer, analytiska kemister, bioinformatiker, kärnkemister, fysiker, veterinärer och medicine doktorer.


*CBRNE en beteckning för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) stridsmedel