Start

Analys av radionuklider och kärnmaterial

Övergripande mål inom detta område är:

 

 • Att vara ett av SSM:s (tidigare SSI) kontraktlaboratorium
 • Att utveckla metoder strålskydds- och kärnberedskapen 
 • Att utveckla metoder för forensisk analys av kärnmaterial
 • Att studera mätprocessen för radionuklider med hjälp av ICP-SFMS

 

Nyligen genomförda projekt:

 

 • Age- and isotope ratio determination of post-detonation debris (debris from Trinity and Mike)
  (Ålders- och isotopkvotsbestämning av fragment efter detonation (fragment från Trinity och Mike)
 • Basic characterization of  233U. 
  (Basal karaktärisering av 233U)
 • Interference study  in ICP-SFMS
  (Interferensstudier i ICP-SFMS)
 • Characterization of the pulse counting system in mass spectrometry
  (Karaktärisering av pulsmätningssystemet i masspektrometri)
 • Optimised 90Sr determination
  (Optimerad 90Sr bestämning)
 • In field measurement of Pu with gamma spectrometry
  (Fältmätning av Pu med gammaspektrometri)

 

Instrument för analyserna:

 

 • Kemisk separationsmetod för 89/90Sr och actininder
 • Masspektrometri (ICP-SFMS):
 • IDMS för massbestämning av actinider (U, Pu och Am)
  o Isotopkvotbesämning av Pu och U
 • Vätskescintillation (LSC)
  o Cherenkov-räkning för 89/90Sr bestämning
 • Bärbar alfa-spekrometri
 • Gamma-spektrometri:
  o Aktivitetsbestämning
  o Isotopkvotsmätning

 

Laboratorier och utrustning:

 

 • Renrum klass 100
 • Radionuklidlaboratorium med handsbox
 • Två kemiska laboratorier
 • Element2 ICP-SFMS
 • Fyra HPGe system
 • Två coaxial (50 & 80%)
 • Ett coaxial LEGS med Be fönster
 • Ett bärbart Detective –EX
 • En Quantulus för LSC
 • En Octete för alfaspektrometri