Start

Analytisk expertis i kemiska/biologiska frågor

FOI arbetar med att klassificera kända och okända kemikalier i kemiska stridsmedel. Det innebär att FOI:s laboratorier har utrustning och resurser för att kunna hantera allt från farliga industrikemikalier till toxikologiskt relevanta metaboliter.

Tack vare det kan FOI i dag stötta företag med kemiska undersökningar och expertkunskap och hjälpa statliga myndigheter med forensisk analys. 

Några exempel på det arbete som genomförs av FOI:s analytiska experter är strukturbaserade studier av substanser för utveckling av nya mediciner och studier av molekylmekanismer.